Nederlands
...because everyone
is unique!
me & society
Bureau voor diversiteitsmanagement

Joud Club Schiedam

Methodiek Joud Club downloaden!

Europees programma: 'Revealing Solidarity'

Joud Club en 100% TV (vanaf 17de minuut)

Liefde is beter dan negen dokters

Impressiefilm Joud Club

Artikel AD Rotterdam

Start Joud Club

Foto's

Volg Joud Club op Facebook

 

Bewust of onbewust leven jongeren en senioren structureel in twee volstrekt verschillende werelden. Cultuurverschillen tussen de twee generaties en verschillen in normen en waarden vervreemden de jongeren en senioren van elkaar. We willen deze kloof door middel van een kleinschalig initiatief doorbreken en laten zien dat het anders kan! In het kader van het programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin van ZonMw is het project ‘Joud Club’ in Schiedamse wijk Nieuwland opgezet. Met dit project willen we de (pedagogische) civil society in de lokale praktijk versterken. Een groep van 12 meiden in de leeftijd tussen 16 en 21 jaar, met een diverse culturele achtergrond (allochtonen en autochtonen), wordt opgeleid en getraind om in eigen beheer een ontmoetingsruimte voor senioren in de stad te runnen en diensten en activiteiten te bieden aan senioren. Door middel van dit project willen we de meiden aanleren om in de civil society actief te zijn en diezelfde civil society zal hen ondersteunen met hun persoonlijke ontwikkeling. Dit ‘actief’ zijn houdt in dat jongeren leren dat het normaal is om iets voor anderen te doen en om rekening te houden met elkaar.

Voor dit project is een brede samenwerkingsrelatie tot stand gekomen waarin diverse disciplines de schouders eronder zetten om van het initiatief een succes te maken en de continuïteit te waarborgen. Joud Club is een initiatief van Stichting Welzijn Schiedam, Stichting Multicultureel Schiedam, Woonplus, Seniorenwelzijn en me & society. Tevens wordt in dit eenjarige project nauw samengewerkt met Movisie, de vrijwilligerscentrale, de migrantenorganisaties en het onderwijs.

Dit project is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van ZonMw en woningcorporatie Woonplus.

Projectbegeleider: Lotte Bode (info [at] meandsociety.com)