Moeders voor elkaar

Al enige tijd is stichting ‘me & society’ bezig met het onderwerp autisme (ASS) en migranten. Professionals herkennen ASS minder snel bij migrantenkinderen dan bij autochtone kinderen. Wellicht komt dit doordat professionals bij migrantenkinderen met communicatieve problemen eerder denken aan een taalachterstand dan aan ASS.

In het kader van deze problematiek (en in opdracht van de Gemeente Rotterdam) is ‘me & society’ is juli 2015 gestart met het taalproject ‘Rotterdamse Moeders voor Elkaar’, waarbij 40 Rotterdamse moeders van een kind met beperking bij elkaar brengen. 20 moeders die de Nederlandse taal goed beheersen worden als taalvrijwilligers gekoppeld aan 20 moeders die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen of laaggeletterd zijn. Deze moeders komen in duo’s regelmatig bij elkaar voor de taalactiviteiten en om samen leuke dingen te doen. Dit traject zal 6 maanden duren.

De taalvrijwilligers krijgen een training van de Stichting Lezen en Schrijven en gaan daarna aan de slag met de taalondersteuning van de andere moeders. Na de trainingen worden de taalvrijwilligers één op één gekoppeld aan de andere moeders. De Taalmaatjes komen in een frequentie van gemiddeld één dagdeel per week bij elkaar.

Ook zullen er nog 2 á 3 keer themabijeenkomsten plaatsvinden, tussendoor en/of na afloop van de training. De onderwerpen voor de themabijeenkomsten worden in overleg met elkaar bepaald en eventuele gastsprekers worden hiervoor uitgenodigd. Idee voor een onderwerp is bijvoorbeeld: hoe en waardoor kunnen wij (weer) (meer) energie krijgen? Hoe communiceer ik beter/het best met de zorgverleners of met de leerkrachten van mijn kind?

Dit project is begeleid door mevrouw Karin Gerretsen en mevrouw Sussan Sanobari.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen via info@meandsociety.com.

Op www.vrouwenvooruitmettaal.nl vindt u ook meer informatie over dit project.