Samen Sterk Zonder Geweld

Stichting ‘me & society’ start met de uitvoering van het project ‘Samen Sterk Zonder Geweld’ in Rotterdam. Het project wordt in 2015 uitgevoerd met de bedoeling om ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ in Rijnmondgebied terug te dringen. Met dit project willen we: Sleutelfiguren van diverse (vluchtelingen-) gemeenschappen handvatten bieden om in de achterban ‘huiselijk geweld’ en ‘kindermishandeling’ bespreekbaar te maken, hen te informeren over de Rotterdamse aanpak en taboes rond de hulpvraag bij instanties en de politie te doorbreken. Het dilemma rond signalering proberen weg te nemen bij diverse (vluchtelingen-) gemeenschappen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. De sleutelfiguren trainen in het omgaan met lastige situaties om een brugfunctie te vervullen tussen bestaande instanties in de wijk en de gemeenschappen. De sleutelfiguren ontwikkelen competenties om als vertrouwenspersonen binnen de eigen gemeenschap te kunnen functioneren. In dit kader worden acht sleutelfiguren getraind om als ‘vertrouwenspersoon’ te functioneren binnen de volgende gemeenschappen: Somaliërs, Afghanen, Koerden, Pakistanen, Iraniërs, Eritreërs en Arabisch sprekenden (Soedanezen, Irakezen, Syriërs, Tunesiërs, Marokkanen, etc.).

In dit project werken we samen met de zelforganisaties en/of sleutelfiguren van deze gemeenschappen. Zij werven 10-12 mensen vanuit hun gemeenschap. Gedurende het project organiseren de zelforganisaties (en of sleutelfiguren) 3 themabijeenkomsten voor deze mensen in nauw samenwerken met de reguliere instanties, zodat een basis wordt gelegd voor duurzame samenwerkingsverbanden.

De sleutelfiguren krijgen 4 dagdelen trainingen en twee intervisies door Bureau Moetd en Dadvar, advies en trainingen. Bureau Moetd verzorgt 2 dagdelen trainingen over huiselijk geweld, de Rotterdamse aanpak en de Meldcode. Dadvar, advies en trainingen zorgt voor twee dagdelen training in didactiek. Tevens begeleiden bureau Moetd en Dadvar, advies en trainingen de sleutelfiguren gedurende het project in hun rol als vertrouwenspersoon. De twee intervisie-bijeenkomsten van de sleutelfiguren vallen in het midden en aan het einde van het project. De getrainde sleutelfiguren krijgen een officiële certificaat en als begeleider inzetbaar voor het programma ‘veilig thuis’, de wijkteams en ROC-scholen.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op via info@meandsociety.com.

Dadvar Advies & Training