Marzieh Dadvar | Aandachtfunctionaris

Marzieh Dadvar is aangesteld als aandachtfunctionaris van de stichting ‘me & society’ m.b.t. zaken en klachten rondom kindermishandeling en kindermisbruik. De professionals, vrijwilligers en deelnemers van onze projecten kunnen haar, waar nodig benaderen voor advies, signalering en behandeling van klachten. De aandachtfunctionaris communiceert en rapporteert de behandeling van zaken direct aan het stichtingsbestuur en de coördinatie.

Marzieh is geboren (1959) en getogen in Iran. Ze heeft haar middelbare school in de richting sociale economie in Iran afgerond en is in oktober 1987 als politieke vluchteling naar Nederland gekomen. Sinds 1993 is ze in het sociale domein werkzaam. Ze is in Nederland afgestuurd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit, differentiatie Arbeid, Organisatie en Management.

Vanaf 2012 is Marzieh Dadvar werkzaam als zelfstandig trainer en adviseur (Dadvar Advies en Training). Haar persoonlijke levensloop, haar visie op mensenrechten en ruim 25 jaar werkervaring bieden een breed inzicht in onderwerpen zoals emancipatie, integratie, discriminatie en taboeonderwerpen.

Haar visie op mensenrechten en in het bijzonder rechten van vrouwen heeft haar professionele carrière vorm gegeven en is een rode draad in haar werk en leven. Ze vindt dat het bewaken van mensenrechten en in het bijzonder zelfbeschikkingsrecht een collectieve verantwoordelijkheid is. Vanuit deze overtuiging heeft ze zich de laatste jaren ingezet in het tegengaan van schadelijke traditionele praktijken, zoals huwelijksdwang, eerwraak en kindermishandeling. In dat verband heeft ze in samenwerking met stichting ‘me & society’ verschillende train-de-trainer trainingen en workshops ontwikkeld en uitgevoerd.

Met haar open houding en empathie faciliteert ze een ruimte waarin iedereen zich veilig voelt en de gelegenheid heeft om zichzelf te zijn en zijn of haar eigen plek in te nemen. Naast haar werk is Marzieh bestuurslid van Vluchtelingen Organisaties Nederland.

Marzieh Dadvar is gecertificeerd als steunfunctionaris vanuit GGD Rotterdam.