Kiezpijn

Kiezpijn is een interactieve theatervoorstelling die dilemma’s, keuzevrijheid en weerbaarheid binnen relaties aankaart. Deze vorm van confrontatietheater is de ultieme manier om met de jongeren het gesprek aan te gaan over de taboeonderwerpen. Inmiddels zijn er honderden Kiezpijn voorstellingen op (V)MBO scholen en bij/voor organisaties opgevoerd.

Inhoud voorstelling

Het (les)programma bestaat uit twee onderdelen, de Kiezpijn voorstelling en de nabespreking. Er worden twee waargebeurde verhalen verteld over huwelijksdwang en omgaan met de keuzebeperkingen. Aansluitend worden de leerlingen middels een dialoog betrokken en uitgedaagd over hun vooroordelen en traditionele opvattingen. Een voorstelling en dialoog vindt plaats binnen één of twee lesuren in het eigen leslokaal en met leerlingen van een schoolklas (maximaal 25 leerlingen).

“Kiezpijn wist de juiste toon te vinden om de leerlingen aan te spreken. Dit merkte ik vooral uit de reacties die vanuit de leerlingen kwamen. Sommige reacties had ik niet verwacht, die waren erg persoonlijk. Dat die in zo’n grote groep toch naar voren kwamen, vond ik indrukwekkend.”

Koen ItshaHorizon College

Ik vond het echt fantastisch en zo ook mijn collega’s. Het was mooi en zeer respectvol. Iedereen kon vrij zijn mening uiten en ook al werden er kritische vragen gesteld, bleven de studenten open. Wij hebben er als docenten en mentoren ook veel aan gehad en schrokken er soms wel van hoe sommige studenten tegen zaken aankijken. Dat geeft ons ook weer mooie gespreksstof in de klas.

Miriam Tas, MBO Rijnland

“Het waargebeurde verhaal geeft aanleiding om over verschillende onderwerpen te spreken als: mishandeling, opvoeding, abortus en homoseksualiteit.”

Herman BlokPalmentuin

“Onze leerlingen hebben een goede dosis motivatie ontvangen en een beter beeld over zichzelf, mogelijkheden en hun keuzes.”

Diana HospersAlbeda College

Kiezpijn is een project van Stichting Me & Society. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elsbeth Hamberg via 06-47522562 of mail naar e.hamberg@meandsociety.com.