Theater Team Avontura

In ‘Team Avontura en het mysterie van het Quackmonster’ worden drie kinderen door omstandigheden genoodzaakt om samen te werken. Eén kind is blind, één kind is doof en één kind heeft geen beperking… of misschien toch wel? Met elkaar beleven de drie een bijzonder avontuur.

In 2021 verscheen het boek ‘Team Avontura en het mysterie van het Quackmonster’. In dit boek gaat een drietal van een doof, blind en horend & ziend kindje samen op avontuur. De kinderen komen er al doende achter dat ze veel van elkaar kunnen leren en elk hun eigen superpowers hebben die hen onderweg van pas komen. Een boek over inclusiviteit. Een boek over samenleven en omgaan met mensen die anders zijn dan de heersende norm. Een boek dat de lezer aanmoedigt alle zintuigen te herkennen én te gebruiken. Een boek waarvan nu een interactieve theatervoorstelling is gemaakt voor het onderwijs en voor organisaties.

Naar een inclusieve maatschappij

Dove/slechthorende en blinde/slechtziende kinderen gaan vaak naar het speciaal onderwijs en hierom is er nog een enorme kloof aanwezig tussen hen en horende/ziende kinderen. Deze kloof zal ook blijven bestaan als beide groepen geen kennis met elkaar maken. Deze kloof heeft ook effect op de toekomst, want als een horend/ziend persoon iemand tegen-komt die blind of doof is, dan weten ze eigenlijk niet zo goed hoe ze met zo iemand moeten omgaan. Middels Team Avontura willen wij deze kloof verkleinen.

Als je inclusiviteit wilt aanleren in de samenleving, dan is het goed om daarmee zo vroeg mogelijk te beginnen. Als mens word je namelijk verrijkt wanneer je omgaat met eenieder en werkelijk niemand buitensluit. Daarbij speelt het besef dat je zelf gezond bent en zonder belemmeringen kan communiceren een grote rol.

Interactief theater

De theatervoorstelling Team Avontura geeft een kijkje in de wereld van blinde en dove kinderen. Wij bieden dit verhaal aan basisscholen aan in het regulier en speciaal onderwijs.

Het theaterstuk heeft een interactieve vorm en wordt gevolgd door een nabespreking/dialoog met onze dialoogleider. De ervaring leert ons dat deze dialoog na afloop de leerlingen helpt een open gesprek te voeren en bewustwording op gang te brengen rond de verschillende perspectieven op het thema. De dialoog wordt afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Sinds 2015 ontwikkelen wij theaterproducties en zetten wij theater in voor het bespreekbaar maken van (taboe)onderwerpen onder diverse doelgroepen. De kracht van onze methodiek zit hem in de co-creatie met de doelgroepen waarvoor wij ontwikkelen en de inzet van getrainde dialoogbegeleiders die na afloop van de voorstelling het gesprek met de aanwezigen begeleiden. Deze methodiek leent zich goed voor het bespreekbaar maken van een thema als diversiteit en inclusiviteit.

Zintuigelijk lespakket & workshop

Om u een complete beleving te geven, krijgt u tevens een zintuigelijk lespakket aangeboden middels een introductie workshop. Het lespakket en de workshop zijn ontwikkeld door Mirjam Koornneef, de schrijfster van Team Avontura; zij zal ook de workshops in de klas verzorgen. Mirjam is tevens kunstdocente en heeft veel affiniteit en ervaring met de diverse doelgroepen. Met dit lespakket kunt u na de introductie workshop zelfstandig in de klas aan de slag gaan, zowel voorafgaand als na afloop van de theatervoorstelling.

Met het lespakket krijgen kinderen middels diverse attributen verdieping in het onderwerp ‘inclusiviteit’ waarbij ieder zintuig wordt aangesproken. Ook een hoorspel en een gebarenfilm zijn onderdeel van het pakket. Alle opdrachten sluiten aan bij de kerndoelen vanuit Stichting Leerplan Ontwikkeling voor de kunstzinnige oriëntatie. De lespakketten zijn geschikt voor zowel regulier als speciaal basisonderwijs.

Inclusie en toegankelijksheidsworkshop

Naast de introductie workshops voor de kinderen, bieden we de docenten van de scholen ook een interactieve workshop aan omtrent inclusie en toegankelijkheid binnen het onderwijs. Op deze manier kan de school/kunnen de leerkrachten zelf ook bijdragen aan het dichten van de kloof tussen de diverse doelgroepen en het bevorderen van inclusiviteit in het onderwijs.

De docenten krijgen tijdens de workshop informatie over verschillende (achtergronden van) oogziekten en ook lopen ze door de school met simulatiebrillen om te ervaren hoe een blind persoon hun school ervaart. Hierbij krijgen ze adviezen en handvatten aangereikt om hun school meer toegankelijk te maken. Tevens krijgen ze een minicursus gebarentaal. Deze workshops worden gegeven in samenwerking met bijvoorbeeld iemand met een visuele beperking heeft. Zij komt mee naar de scholen om zelf persoonlijke verhalen en ervaringen uit te wisselen en adviezen te geven.

Voor het verzorgen van deze workshops wordt samengewerkt met Stichting Oren en Ogen Tekort. Deze stichting zet zich in en organiseert activiteiten voor mensen met een zintuigelijke beperking.

Praktische informatie

Voor Rotterdamse kinderen en docenten in het regulier en speciaal basisonderwijs (midden- en bovenbouw) bieden wij:
3 x Theater met dialoog per school
3 x Introductie workshops + lespakketten per school
1 x Inclusie en toegankelijkheidsworkshops per school

Duur: 45 – 60 minuten voor de middenbouw, 60 – 75 minuten voor de bovenbouw.
Publiek: Op scholen kan er met de gehele klas naar de voorstelling worden gekeken.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het theater, de workshop en de lespakketten.

Wij geven er de voorkeur aan de voorstelling te verzorgen in de aula of gymzaal van de school. Op deze manier hebben wij de ruimte voor onze materialen en de interactie met de kinderen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit bijzondere theaterstuk? Neemt u dan contact op met Berdien Muller via b.muller@meandsociety.com.