Skip to main content

Om onze projecten succesvol tot uitvoering te brengen, werken we samen met tientallen andere (Rotterdamse) organisaties. Ook werken we samen met zakelijke partners, waarmee we dankzij financiële steun kunnen werken aan agendering en specifieke projecten.

Wat doen onze samenwerkingspartners?

Onze partners ondersteunen ons onder meer in locatievoorziening. Naast onze eigen locatie in het centrum, gebruiken we namelijk vele andere locaties door heel Rotterdam voor onze projectuitvoering. Dit kan gaan om ruimtes voor onze theaterstukken, voorlichtingen, taallessen, maar ook sportlokalen voor ons voetbalproject. Ook worden we door samenwerkingspartners ondersteund op het gebied van PR. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het werven van deelnemers voor de verschillende projecten. Hiernaast overleggen we ook vaak met onze partners in netwerkoverleggen waarin we elkaar over de uitvoering van projecten vertellen, elkaar adviseren en van elkaar leren. Tot slot hebben we ook kennispartners en voeren we gezamenlijk met partners projecten uit.

Heeft u interesse om samen te werken?

Lopende projecten

Samen Nederlands Leren

Taaltrajecten 2024

Theater Team Avontura

Black Out

Connect

Hechting