Skip to main content

Theater Team Avontura (NIEUW)

In ‘Team Avontura en het mysterie van het Quackmonster’ worden drie kinderen door omstandigheden genoodzaakt om samen te werken. Eén kind is blind, één kind is doof en één kind heeft geen beperking… of misschien toch wel? Met elkaar beleven de drie een bijzonder avontuur…

De theatervoorstelling Team Avontura geeft een kijkje in de wereld van blinde en dove kinderen. Wij bieden dit verhaal aan basisscholen aan in het regulier en speciaal onderwijs. Het theaterstuk heeft een interactieve vorm en wordt gevolgd door een nabespreking/dialoog met onze dialoogleider. De ervaring leert ons dat deze dialoog na afloop de leerlingen helpt een open gesprek te voeren en bewustwording op gang te brengen rond de verschillende perspectieven op het thema. De dialoog wordt afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Meer over Team Avontura

Kiezpijn

Hoe maken we los wat vastzit? En waarom zouden we dat doen? Hoe brengen we taboeonderwerpen onder de aandacht van jongeren zonder hen een mening op te dringen? Eigen keuzen maken in het leven bepaalt of je je kunt ontwikkelen tot een zelfstandig mens die vrij in het leven staat.

Tijdens de Kiezpijn voorstellingen vertellen acteurs verhalen van jongeren die klem zijn komen te zitten tussen hun (traditionele) opvoeding en hun ervaringen in de huidige samenleving. Dit zijn waargebeurde en deels eigen verhalen, aansluitend bij de belevingswereld van jongeren. 

Blackout

Black Out is een interactieve theatervoorstelling waarbij we racisme en discriminatie in relatie tot het koloniale verleden en slavernij willen aankaarten onder jongeren. Deze voorstellingen worden gehouden op Rotterdamse middelbare scholen en in de huizen van de wijk. Aansluitend wordt met de leerlingen en/of toeschouwers in dialoog gegaan over de aangekaarte onderwerpen.
Meer over Blackout

Hechting

Bij Hechting staan het bespreekbaar maken van de problematiek rondom meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), het creëren van bewustwording en het bieden van nazorg centraal.

De werkwijze sluit niet alleen goed aan bij de preventie en het bespreekbaar maken van het taboeonderwerp, maar ook bij de leefwereld van de jongeren. Na afloop van iedere voorstelling worden de leerlingen bevraagd en betrokken in een dialoog door dialoogbegeleiders. Tijdens deze groepsgesprekken, komen jongeren met hun verhalen en vraag om hulp. Leerlingen en leerkrachten die n.a.v. het theaterstuk specifieke hulpvragen hebben, kunnen zich tot ons wenden.

Meer over Hechting