Taaltraject 2023

In de week van 22 mei starten weer nieuwe A1 en A2 groepen. Met onze Nederlandse taalcursussen willen wij Rotterdamse migranten helpen hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te verbeteren. Dit doen wij door wekelijkse klassikale online lessen met persoonlijke begeleiding door taalvrijwilligers te combineren. De taalcursus duurt tot en met december.

De taallessen zijn geheel online via Zoom. Hiernaast werken wij met een online leeromgeving; de cursisten maken hierin hun huiswerk en kunnen hiermee op een intuïtieve en zeer persoonsgerichte manier hun taalniveau monitoren en verbeteren.

Inhoud van de Nederlandse taalcursus

Wij gaan starten met 12 groepen; 6 groepen op A1 niveau (met een differentiatie naar zwakke en sterke leerders) en 6 groepen op A2 niveau. Alle groepen volgen in hoofdlijn hetzelfde 20 weken durende programma, waarin de volgende thema’s aan bod komen:

Nederlandse maatschappij; algemene kennis, waarden & normen, nationale feestdagen, instituten.
Gezondheid; werking van het zorgsysteem en zorgverzekeringen, gezonde leefstijl, hulpvraag bij zorgverleners, werking van DigiD.
Werk; de arbeidsmarkt, netwerken, opleidingen, vrijwilligerswerk, CV en sollicitatiebrief schrijven.
Ouderbetrokkenheid; het onderwijssysteem, gesprekken voeren met school, digitale nieuwsbrief van school, school- en ouderbetrokkenheid, het CJG.
Geld en administratie; werking MijnOverheid, recht op/werking van toeslagen, bijhouden administratie, omgaan met schulden, wegen naar hulp bij betalingsproblemen.

Digitale vaardigheden komen in elk thema terug.

Onze lessen zijn als volgt opgebouwd:

Theorie: Vergroten van algemene kennis en bewustwording over de diverse thema’s.
Lees- & schrijfvaardigheid: Lezen en schrijven van uiteenlopende soorten teksten.
Spreken & Luisteren: Leren van het voeren van gesprekken in het Nederlands.
Grammatica & Spelling: Schrijven van veel voorkomende Nederlandse woorden, spelling van (werk)woorden, zinsopbouw en ontleden van woorden en zinnen.

Digitale leeromgeving

Wij maken gebruik van onze eigen digitale leeromgeving. Cursisten krijgen na aanmelding een eigen licentie waarmee zij kunnen inloggen in hun persoonlijke omgeving. Hier staan alle modules en opdrachten klaar die zij met de groep en onder begeleiding van de docent kunnen maken. Het voordeel van deze persoonlijke omgeving is dat onze docenten zo de individuele voortgang kunnen monitoren en waar nodig kunnen bijsturen. Deze online omgeving is zowel in te zetten tijdens online taallessen als tijdens fysieke klassikale lessen en is zowel bereikbaar via een URL als via onze eigen app.

Inzet taalvrijwilligers

Taalvrijwilligers vervullen een essentiële rol binnen onze trajecten. Wij leiden taalvrijwilligers op, begeleiden hen gedurende het traject en streven hierbij naar duurzame samenwerkingen.

De taalvrijwilligers geven 1-op-1 begeleiding gericht op de persoonlijke behoeften en wensen van de cursisten. Zo werken ze bijvoorbeeld aan het lesboek, het huiswerk of focussen ze op verdieping van de grammatica. De begeleiding vindt wekelijks plaats op een locatie die de vrijwilliger en cursist zelf afspreken, zoals de bibliotheek, het wijkgebouw of buiten in het park bij mooi weer. Dit kan uiteraard ook online. Een taalvrijwilliger kan één of meerdere deelnemers begeleiden.

Ben je geïnteresseerd om als taalvrijwilliger of deelnemer mee te doen met het project of heb je vragen en wens je meer informatie? Neem dan contact op met Berdien Muller via 06 519 958 07. Mailen kan via b.muller@meandsociety.com.