Skip to main content

Me & Society is een kleinschalige Rotterdamse stichting. Wij werken met een klein, maar zeer betrokken, enthousiast en ervaren team. Wij hechten grote waarde aan het creëren van verbindingen, dialogen en meer sociale samenhang in de maatschappij, waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien. Wij richten ons op het bevorderen van volwaardige participatie voor burgers en het versterken van de positie van sociaal zwakkeren in de samenleving.

Hier staan wij voor

Stichting Me & Society levert een bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving met oog en waardering voor diversiteit in de breedste zin van het woord.

Wij doen dit door bewustmaking, educatie, confrontatie, communicatie, bruggen slaan en samenwerking.

De werkwijze binnen Me & Society wordt gekenmerkt door het creëren van bewustwording, het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen, empowerment, vraaggericht werken en het prikkelen van ongemak met als uitgangspunt ‘zonder wrijving geen glans’. Dit doen wij vanuit de volgende kernwaarden:

  • Gelijkwaardigheid & Inclusie
  • Meerstemmigheid & Solidariteit
  • Verbinding & Dialoog

Onze doelgroepen

Primair: Groepen met een kwetsbaarheid die volwaardige participatie in de weg staat (sociaal, fysiek, economisch of mentaal), met name jongeren en Rotterdammers met een migratieachtergrond.

Secundair: Organisaties en professionals die in hun werk met deze groepen te maken hebben.

Tertiair: Gemeenten en fondsen met een maatschappelijke doelstelling.

Stichting Me & Society wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien.

Ons team

Wim van Heemst

Voorzitter

Gerda Nijssen

Penningmeester

Peter Aubert

Bestuurssecretaris

Els Van Coblijn

Algemeen bestuurslid

Monique Daal

Zakelijk directeur

Mahmoud Chavoushi

Projectontwikkelaar

Berdien Muller

Projectleider

Elsbeth Hamberg

Projectleider

Patricia Gruber

Artistiek leider

Margot Kuijpers

Projectleider

Adriaan van der Linden

Taaldocent

Lidia Funes

Taaldocent

Feza Erden

Taaldocent