Skip to main content

Stichting ‘Me & Society’ wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien. Me & Society richt zich op het bevorderen van volwaardige participatie voor burgers/mensen en het versterken van de positie van sociaal zwakkeren in de samenleving. Op deze manier wil de stichting een bijdrage leveren aan grotere maatschappelijke samenhang en impulsen geven aan het Europese en wereldburgerschap vanuit een diversiteitsperspectief en de positieve krachten van burgers.

Elk bedrag helpt

Uw donatie draagt direct bij aan onze initiatieven en de kansen die wij willen creëren voor onze specifieke aandachtsgroepen. Van uw donatie ontwikkelen en implementeren we maatschappelijke projecten omtrent werkgelegenheid, wijkparticipatie, maatschappelijk ondernemerschap en aanvullend onderwijs. Ook ontwikkelen en implementeren we methodieken en instrumenten als publicaties, applicaties en mediaproducties. Ten slotte organiseren we vormingsactiviteiten, zoals educatieve bijeenkomsten, ter bevordering van kennis en het opdoen van ervaringen voor de diverse doelgroepen.

Wilt u ons financieel bijstaan?

Lopende projecten

Theater Team Avontura

Taaltraject 2023

Black Out

Connect

Hechting