Hechting

Wereldwijd zijn meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Besnijdenis komt voor in 30 landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Meer dan 44 miljoen van deze vrouwen zijn besneden voordat ze 15 zijn geworden. Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. De procedure heeft geen enkel gezondheidsvoordeel voor meisjes en vrouwen. Het is een schending van de mensenrechten van vrouwen. Meisjesbesnijdenis kan ernstige lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken op zowel korte als lange termijn.

Er zijn weinig andere landen in Europa waar de keten van preventie, zorg, wetshandhaving en voorlichting zo goed is neergezet als in Nederland. Een groot deel van deze maatregelen heeft geleid tot goede resultaten. Echter, door de nieuwe migratiestromen en hardnekkige tradities bestaat het probleem nog steeds. Het confrontatietheater ‘Hechting’ is een goed middel om de groep die er mee te maken heeft, te bereiken. Bij het theaterstuk ‘Hechting’ staan het bespreekbaar maken van de problematiek, het creëren van bewustwording en het bieden van nazorg centraal.

De theatervoorstelling Hechting is geschikt voor schakelklasleerlingen, zorg- en pedagogieopleidingen van (V)MBO/HBO scholen, (toekomstige) professionals in de zorg en migrantengroeperingen.

Het thema meisjesbesnijdenis is vaak onbespreekbaar bij jongeren en jongvolwassenen, vanwege de culturele verschillen, maar ook door schaamte, angst, vooroordelen of onwetendheid. Het is daarom van belang dat dit thema bij deze doelgroep op een veilige en speelse manier bespreekbaar wordt gemaakt. De werkwijze sluit niet alleen goed aan bij de preventie en het bespreekbaar maken van het taboeonderwerp, maar ook bij de leefwereld van de jongeren. Na afloop van iedere voorstelling worden de leerlingen bevraagd en betrokken in een dialoog door dialoogbegeleiders. Tijdens de groepsgesprekken na afloop, komen jongeren met hun verhalen en vraag om hulp.

Leerlingen en leerkrachten die naar aanleiding van het theaterstuk specifieke hulpvragen hebben, kunnen zich na afloop tot ons wenden. Indien nodig en wenselijk, zullen wij de hulpvraag in kaart brengen en ze doorverwijzen naar het Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond) voor een nazorgtraject. Bij het CJG Rijnmond is een team van de sleutelpersonen met diverse achtergronden. Deze sleutelpersonen geven regelmatig voorlichting, komen op huisbezoek en bieden zorg aan meisjes en vrouwen uit risicolanden. De docenten kunnen ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een voorlichting sessie over VGV.

De voorstelling en dialoogsessie wordt in een klaslokaal gehouden. Een groep van maximaal 25 leerlingen kan eraan deelnemen. Voor Rotterdamse (V)MBO/HBO scholen, (toekomstige) professionals in de zorg en migrantengroeperingen wordt deze voorstelling kosteloos aangeboden.

Voor meer informatie en inschrijving voor de voorstellingen, neem contact op met Elsbeth Hamberg / e.hamberg@meandsociety.com / 06 47522562.

Dit project is een onderdeel van campagne ‘VrijHeden’ van de gemeente Rotterdam, het actieprogramma ‘Schadelijke Traditionele Praktijken’, in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond), haar sleutelpersonen en de stichting Asiya.

Contactpersoon VGV van Centrum van Jeugd en Gezin:  06- 52749924 of
0623514149
Script: Muel van Bunge en Patricia Gruber

Acteurs: Rukio Adow, Sahra Muse, Heba Elebiary, Chardé Coffy-Daal, Nona Palit