Skip to main content

Kiezpijn

Hoe maken we los wat vastzit? En waarom zouden we dat doen? Hoe brengen we taboeonderwerpen onder de aandacht van jongeren zonder hen een mening op te dringen? Eigen keuzen maken in het leven bepaalt of je je kunt ontwikkelen tot een zelfstandig mens die vrij in het leven staat.

Tijdens de Kiezpijn voorstellingen vertellen acteurs verhalen van jongeren die klem zijn komen te zitten tussen hun (traditionele) opvoeding en hun ervaringen in de huidige samenleving. Dit zijn waargebeurde en deels eigen verhalen, aansluitend bij de belevingswereld van jongeren. 

Blackout

Black Out is een interactieve theatervoorstelling waarbij we racisme en discriminatie in relatie tot het koloniale verleden en slavernij willen aankaarten onder jongeren. Deze voorstellingen worden gehouden op Rotterdamse middelbare scholen en in de huizen van de wijk. Aansluitend wordt met de leerlingen en/of toeschouwers in dialoog gegaan over de aangekaarte onderwerpen.
Meer over Blackout

Hechting

Bij Hechting staan het bespreekbaar maken van de problematiek rondom meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), het creëren van bewustwording en het bieden van nazorg centraal.

De werkwijze sluit niet alleen goed aan bij de preventie en het bespreekbaar maken van het taboeonderwerp, maar ook bij de leefwereld van de jongeren. Na afloop van iedere voorstelling worden de leerlingen bevraagd en betrokken in een dialoog door dialoogbegeleiders. Tijdens deze groepsgesprekken, komen jongeren met hun verhalen en vraag om hulp. Leerlingen en leerkrachten die n.a.v. het theaterstuk specifieke hulpvragen hebben, kunnen zich tot ons wenden.

Meer over Hechting