Taaltrajecten 2024

Eind februari starten weer nieuwe Nederlandse taalles groepen. Nieuw dit jaar is onze A0 cursus. Met het introduceren van deze cursus, willen wij een mooie doorlopende leerlijn creëren in aanvulling op onze A1 en A2 taalcursussen. Met onze Nederlandse taalcursussen willen wij Rotterdamse migranten helpen hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te verbeteren. Dit doen wij door wekelijkse klassikale online lessen met persoonlijke begeleiding door taalvrijwilligers te combineren.

Dit jaar bieden wij twee taaltrajecten aan; in het voorjaar en in het najaar. Beide trajecten bevatten 20 taallessen die wederom geheel online plaatsvinden middels onze online leeromgeving. In deze digitale omgeving maken cursisten hun huiswerk en hiermee kunnen zij op een intuïtieve en zeer persoonsgerichte manier hun taalniveau monitoren en verbeteren.

Inhoud van de Nederlandse taalcursus

Wij gaan starten met 12 groepen; voor elk niveau zijn er 4 groepen ingedeeld. Bij A0 en A1 hebben wij hierbij nog een onderverdeling gemaakt naar zwakke en sterke leerders. Alle groepen volgen in hoofdlijn hetzelfde 20 weken durende programma, waarin de volgende thema’s aan bod komen:

Nederlandse maatschappij; algemene kennis, waarden & normen, nationale feestdagen, instituten.
Gezondheid; werking van het zorgsysteem en zorgverzekeringen, gezonde leefstijl, hulpvraag bij zorgverleners, werking van DigiD.
Werk; de arbeidsmarkt, netwerken, opleidingen, vrijwilligerswerk, CV en sollicitatiebrief schrijven.
Ouderbetrokkenheid; het onderwijssysteem, gesprekken voeren met school, digitale nieuwsbrief van school, school- en ouderbetrokkenheid, het CJG.
Geld en administratie; werking MijnOverheid, recht op/werking van toeslagen, bijhouden administratie, omgaan met schulden, wegen naar hulp bij betalingsproblemen.

Digitale vaardigheden komen in elk thema terug.

Onze lessen zijn als volgt opgebouwd:

Theorie: Vergroten van algemene kennis en bewustwording over de diverse thema’s.
Lees- & schrijfvaardigheid: Lezen en schrijven van uiteenlopende soorten teksten.
Spreken & Luisteren: Leren van het voeren van gesprekken in het Nederlands.
Grammatica & Spelling: Schrijven van veel voorkomende Nederlandse woorden, spelling van (werk)woorden, zinsopbouw en ontleden van woorden en zinnen.

Digitale leeromgeving

Wij maken gebruik van onze eigen digitale leeromgeving. Cursisten krijgen na aanmelding een eigen licentie waarmee zij kunnen inloggen in hun persoonlijke omgeving. Hier staan alle modules en opdrachten klaar die zij met de groep en onder begeleiding van de docent kunnen maken. Het voordeel van deze persoonlijke omgeving is dat onze docenten zo de individuele voortgang kunnen monitoren en waar nodig kunnen bijsturen. Deze online omgeving is zowel in te zetten tijdens online taallessen als tijdens fysieke klassikale lessen en is zowel bereikbaar via een URL als via onze eigen app.

Inzet taalvrijwilligers

Taalvrijwilligers vervullen een essentiële rol binnen onze trajecten. Wij leiden taalvrijwilligers op, begeleiden hen gedurende het traject en streven hierbij naar duurzame samenwerkingen.

De taalvrijwilligers geven 1-op-1 begeleiding gericht op de persoonlijke behoeften en wensen van de cursisten. Zo werken ze bijvoorbeeld aan het lesboek, het huiswerk of focussen ze op verdieping van de grammatica. De begeleiding vindt wekelijks plaats op een locatie die de vrijwilliger en cursist zelf afspreken, zoals de bibliotheek, het wijkgebouw of buiten in het park bij mooi weer. Dit kan uiteraard ook online. Een taalvrijwilliger kan één of meerdere deelnemers begeleiden.

Ben je geïnteresseerd om als taalvrijwilliger of deelnemer mee te doen met het project of heb je vragen en wens je meer informatie? Neem dan contact op met Berdien Muller via 06 519 958 07. Mailen kan via b.muller@meandsociety.com.