Taaltrajecten voorjaar 2022

Taal gaat hand in hand met zelfredzaamheid. Met onze Nederlandse taalcursussen willen wij Rotterdamse migranten helpen hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te verbeteren. Dit doen wij door wekelijkse klassikale (online) lessen met persoonlijke begeleiding door taalvrijwilligers te combineren.

Volledig online traject

In maart starten wij weer met nieuwe taalgroepen. De taaltrajecten zullen geheel online via Zoom gaan plaatsvinden. Tevens werken wij met een online leeromgeving; de cursisten kunnen hiermee op een intuïtieve en zeer persoonsgerichte manier hun taalniveau monitoren en verbeteren.

Wij gaan starten met 12 groepen; 5 groepen op A1 niveau (met een differentiatie naar zwakke en sterke leerders) en 7 groepen op A2 niveau. Alle groepen volgen in hoofdlijn hetzelfde 15 weken durende programma, waarin de volgende thema’s aan bod komen:

Gezondheid; werking van het zorgsysteem en zorgverzekeringen, gezonde leefstijl, hulpvraag bij zorgverleners, werking van DigiD.

Werk; de arbeidsmarkt, netwerken, opleidingen, vrijwilligerswerk, CV en sollicitatiebrief schrijven.

Ouderbetrokkenheid; het onderwijssysteem, gesprekken voeren met school, digitale nieuwsbrief van school, school- en ouderbetrokkenheid, het CJG.

Geld en administratie; werking MijnOverheid, recht op/werking van toeslagen, bijhouden administratie, omgaan met schulden, wegen naar hulp bij betalingsproblemen.

Digitale vaardigheden komen in elk thema terug.

Inzet taalvrijwilligers

Taalvrijwilligers vervullen een essentiële rol binnen onze trajecten. Wij leiden taalvrijwilligers op, begeleiden hen gedurende het traject en streven hierbij naar duurzame samenwerkingen.

De taalvrijwilligers geven 1-op-1 begeleiding gericht op de persoonlijke behoeften en wensen van de cursisten. Zo werken ze bijvoorbeeld aan het lesboek, het huiswerk of focussen ze op verdieping van de grammatica. De begeleiding vindt wekelijks plaats op een locatie die de vrijwilliger en cursist zelf afspreken, zoals de bibliotheek, het wijkgebouw of buiten in het park bij mooi weer. Dit kan uiteraard ook online. Een taalvrijwilliger kan één of meerdere deelnemers begeleiden.

Ben je geïnteresseerd om als taalvrijwilliger of deelnemer mee te doen met het project of heb je vragen en wens je meer informatie? Neem dan contact op met Berdien Muller via 06 519 958 07. Mailen kan via b.muller@meandsociety.com.