Rob van Essen | Bestuurslid

Rob is geboren (1963) en getogen in Den Haag. Na zijn middelbare school heeft hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Politicologie (Internationale Betrekkingen) gestudeerd en dit in 1996 aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Vanaf 1983 woont Rob in Rotterdam.

In 1992 is hij ondersteuner van Vluchtelingen Zelforganisaties geworden bij het toenmalige VluchtelingenWerk Rijnmond (VWR) waar hij tien jaar met plezier voor  en met vluchtelingenorganisaties heeft gewerkt. In de laatste twee jaar heeft hij een management- en een beleidsfunctie bekleed.

In 2003 besloot hij breder het diversiteitbeleid in te duiken door beleidsmedewerker diversiteitsbeleid te worden bij de Provincie Zuid-Holland. Van 2007 tot 2011 bekleedde hij daar een functie als beleidsmedewerker jeugdbeleid. Na een basisopleiding personeelsmanagement is hij nu Beleidsadviseur P&O.

Vrijwilligerswerk heeft hij verricht als bestuurslid van ‘Art in Action’ en de Stichting Steunfonds Vluchtelingenorganisaties (SVO).

Zijn studie en de doorkijk die vluchtelingen hem hebben geboden op de ontwikkelingen in de wereld, vormen de basis voor zijn interesse in maatschappelijke vraagstukken en de verhoudingen in de internationale gemeenschap.