Stichting ‘Me & Society’ wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien. Me & Society richt zich op het bevorderen van volwaardige participatie voor burgers/mensen en het versterken van de positie van sociaal zwakkeren in de samenleving. Op deze manier wil de stichting een bijdrage leveren aan grotere maatschappelijke samenhang en impulsen geven aan het Europese en wereldburgerschap vanuit een diversiteitsperspectief en de positieve krachten van burgers.

Doelstellingen

‘Me & Society’ opereert op lokaal, nationaal en internationaal niveau en wil deze doelen bewerkstelligen door middel van:

  • Het aanzetten tot initiatieven, creëren van kansen voor en realiseren van samenwerkingsverbanden;
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke projecten en programma’s inzake thema’s als: werkgelegenheid, wijkparticipatie, maatschappelijk ondernemerschap en aanvullend onderwijs;
  • Het ontwikkelen, implementeren en uitgeven van methodieken en instrumenten als publicaties, applicaties en mediaproducties; het organiseren van vormingsactiviteiten (educatieve bijeenkomsten) ter bevordering van kennis en het opdoen van ervaringen voor de diverse doelgroepen;
  • Het opzetten van een fonds voor werving, beheer en beschikbaar stellen van (financiële) middelen.

Doelgroepen

De stichting beoogt de volgende doelgroepen op lokaal, nationaal en internationaal niveau:

  • Specifieke aandachtsgroepen onder burgers zoals jongeren, vrouwen en ouderen;
  • Maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen, belangenorganisaties, NGO’s en bedrijfsleven;
  • Fondsen en andere voorwaardenscheppende organen;
  • Alle andere groepen, in de ruimste zin passend bij de doelstelling.

Stichting ‘Me & Society’ wil een bijdrage leveren aan de sociale

samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit

als uitgangspunt en versterking wordt gezien.

Ons team

Harry Bode

Voorzitter

Abdelkarim Seghau

Penningmeester

Gülay Heijns-Sayin

Secretaris

Rob van Essen

Bestuurslid

Mahmoud Chavoushi

Coördinator

Karin Gerretsen

Projectleider

Berdien Muller

Projectbegeleider

Lieke de Haan

Projectbegeleider

Haimanot Salvatore

Projectbegeleider

Nieuws

Reizende tentoonstelling Vision of their Future is gestart!

| Nieuws | No Comments

In het project Vision of their Future, dat door de gemeente Rotterdam gefinancierd is, hebben 12 jonge vrouwen ontdekt welke keuzes zij hebben voor de toekomst en of ze deze…

Fototentoonstelling vanaf september langs bibliotheken

| Nieuws | No Comments

Vanaf september is onze fototentoonstelling Vision of their Future in Rotterdamse bibliotheken te bezichtigen. Planning Vrijdag 8 september t/m vrijdag 29 september: Bibliotheek Charlois Maandag 2 oktober t/m maandag 6…

Vrouwen vooruit met taal opnieuw van start

| Nieuws | No Comments

Ons taalproject Vrouwen vooruit met Taal gaat weer van start! In een traject van zes maanden gaan 20 taalvrijwilligers samen met 20 deelnemers aan de slag met de Nederlandse taal….

VrijHeden!

| Nieuws | 23 Comments

In Nederland kies je je partner zelf. Jouw vriend, jouw vriendin, jouw man, jouw vrouw, helemaal jouw keuze. Gemeente Rotterdam steunt je hierin. In onze stad geloven we in keuzevrijheid….