Stichting ‘Me & Society’ wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien. Me & Society richt zich op het bevorderen van volwaardige participatie voor burgers/mensen en het versterken van de positie van sociaal zwakkeren in de samenleving. Op deze manier wil de stichting een bijdrage leveren aan grotere maatschappelijke samenhang en impulsen geven aan het Europese en wereldburgerschap vanuit een diversiteitsperspectief en de positieve krachten van burgers.

Doelstellingen

‘Me & Society’ opereert op lokaal, nationaal en internationaal niveau en wil deze doelen bewerkstelligen door middel van:

  • Het aanzetten tot initiatieven, creëren van kansen voor en realiseren van samenwerkingsverbanden;
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke projecten en programma’s inzake thema’s als: werkgelegenheid, wijkparticipatie, maatschappelijk ondernemerschap en aanvullend onderwijs;
  • Het ontwikkelen, implementeren en uitgeven van methodieken en instrumenten als publicaties, applicaties en mediaproducties; het organiseren van vormingsactiviteiten (educatieve bijeenkomsten) ter bevordering van kennis en het opdoen van ervaringen voor de diverse doelgroepen;
  • Het opzetten van een fonds voor werving, beheer en beschikbaar stellen van (financiële) middelen.

Doelgroepen

De stichting beoogt de volgende doelgroepen op lokaal, nationaal en internationaal niveau:

  • Specifieke aandachtsgroepen onder burgers zoals jongeren, vrouwen en ouderen;
  • Maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen, belangenorganisaties, NGO’s en bedrijfsleven;
  • Fondsen en andere voorwaardenscheppende organen;
  • Alle andere groepen, in de ruimste zin passend bij de doelstelling.

Stichting ‘Me & Society’ wil een bijdrage leveren aan de sociale

samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit

als uitgangspunt en versterking wordt gezien.

Ons team

Wim van Heemst

Voorzitter

Gerda Nijssen

Penningmeester

Roos Khelewan

Secretaris

Rob van Essen

Bestuurslid

Mahmoud Chavoushi

Coördinator

Marzieh Dadvar

Aandachtfunctionaris

Karin Gerretsen

Projectleider

Berdien Muller

Projectbegeleider

Samanta Dongor

Projectbegeleider

Angelique Pattiwael

Projectbegeleider

Patricia Gruber

Projectbegeleider

Nieuws

Netwerkbijeenkomst me & society

| Nieuws | No Comments

Met grote vreugde nodigt stichting me & society al haar vrijwilligers, medewerkers, deelnemers en samenwerkingspartners uit voor een feestelijke netwerkbijeenkomst op 5 februari te Nivon. Tijdens de netwerkbijeenkomst wordt het…

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2019!

| Nieuws | No Comments

Wij wensen jou en de mensen die je lief zijn prettige feestdagen en een voorspoedig 2019! Afgelopen jaar heeft Stichting ‘me & society’ mooie projecten uitgevoerd die bijdragen aan een…

Winnaar ECHO Award hbo: Deniz Dibooglu

| Nieuws | No Comments

Op donderdag 20 september zijn de ECHO Awards 2018 uitgereikt, een landelijke stimuleringsprijs voor excellent talent met een niet-westerse achtergrond in het hoger onderwijs. De avond stond in het teken…

Jubileumborrel 5-jarig bestaan me & society

| Nieuws | No Comments

Donderdag 26 oktober was er iets te vieren: me & society bestond 5 jaar! Een mooi moment om samen met alle vrijwilligers, projectleiders en (netwerk)partners, onder het genot van een…