Kiezpijn in Den Haag

‘Kiezpijn’ is een interactieve theatervoorstelling, die dillema’s, keuzevrijheid en weerbaarheid binnen relaties aankaart. Deze vorm van confrontatietheater is de ultieme manier om met de jongeren het gesprek aan te gaan over taboeonderwerpen. Tot nu toe zijn ruim 150 ‘Kiezpijn’ voorstellingen op de Rotterdamse (V)MBO scholen opgevoerd.

Het (les)programma bestaat uit twee onderdelen; de ‘Kiezpijn voorstelling’ en de nabespreking. Er worden twee waargebeurde verhalen verteld omtrent huwelijksdwang en de omgaan met keuzebeperkingen. Aansluitend worden de leerlingen middels een dialoog betrokken en uitgedaagd om over hun vooroordelen en traditionele opvattingen in gesprek te gaan.

De voorstellingen en dialogen vinden plaats binnen één of twee lesuren, in het eigen leslokaal en met leerlingen van één schoolklas (maximaal 25 leerlingen). In opdracht van GGD Haaglanden wordt ‘Kiezpijn’ aan het Haagse voortgezet onderwijs aangeboden. Hieraan zijn voor de scholen geen kosten zijn verbonden.

“Kiezpijn wist de juiste toon te vinden om de leerlingen aan te spreken. Dit merkte ik vooral uit de reacties die vanuit de leerlingen kwamen. Sommige reacties had ik niet verwacht, die waren erg persoonlijk. Dat die in zo’n grote groep toch naar voren kwamen, vond ik indrukwekkend.”

Koen ItshaHorizon College

“Het waargebeurde verhaal geeft aanleiding om over verschillende onderwerpen te spreken als: mishandeling, opvoeding, abortus en homoseksualiteit.”

Herman BlokPalmentuin

“Onze leerlingen hebben een goede dosis motivatie ontvangen en een beter beeld over zichzelf, mogelijkheden en hun keuzes.”

Diana HospersAlbeda College

 

Connect is een project van Stichting Me & Society. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elsbeth Hamberg via 06-47522562 of mail naar e.hamberg@meandsociety.com.