Bewegen op Proef

Bewegen op Proef was een initiatief om allochtone oudere mannen duurzaam in beweging te krijgen onder begeleiding van jonge vrijwilligers. Het programma bood allochtone mannen van vijftig jaar en ouder de gelegenheid kennis te maken met de mogelijkheden tot bewegen in Vlaardingen. Hiervoor zocht het de samenwerking met lokale sportaanbieders.

Het initiatief streefde ernaar jongeren en senioren elkaar op een ongedwongen manier te laten leren kennen, plezier met elkaar te kunnen maken en elkaar te kunnen helpen. Bewegen op Proef was tevens een experiment om te onderzoeken of het haalbaar was een Joud Club in Vlaardingen te beginnen. Een Joud Club is een kleinschalig ontmoetingscentrum waar jonge vrijwilligers activiteiten organiseren voor senioren.

‘Bewegen op Proef’ had de volgende doelen:
– Inactieve senioren duurzaam in beweging brengen.
– Jongeren laten kennismaken met een aantrekkelijke vorm van vrijwilligerswerk.
– Jongeren en senioren met elkaar in contact brengen.
– Verhogen van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op met projectleider Ismail Patir via info@meandsociety.com.