Joud Club Schiedam

Bewust of onbewust leven jongeren en senioren structureel in twee volstrekt verschillende werelden. Cultuurverschillen tussen de twee generaties en verschillen in normen en waarden vervreemden de jongeren en senioren van elkaar. We wilden deze kloof door middel van een kleinschalig initiatief doorbreken en laten zien dat het anders kan! In het kader van het programma ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin’ van ZonMw was het project ‘Joud Club’ in de Schiedamse wijk Nieuwland opgezet.

Met Joud Club wilden we de (pedagogische) civil society in de lokale praktijk versterken. Een groep van 12 meiden in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar, met een diverse culturele achtergrond, werden opgeleid en getraind om in eigen beheer een ontmoetingsruimte voor senioren in de stad te runnen en diensten en activiteiten te bieden aan senioren. Door middel van dit project wilden we de meiden aanleren om in de civil society actief te zijn en diezelfde civil society zal hen ondersteunen met hun persoonlijke ontwikkeling. Dit ‘actief’ zijn houdt in dat jongeren leren dat het normaal is om iets voor anderen te doen en om rekening te houden met elkaar.

Voor dit project was een brede samenwerkingsrelatie tot stand gekomen, waarin diverse disciplines de schouders eronder hebben gezet om van het initiatief een succes te maken en de continuïteit te waarborgen.

Joud Club is een initiatief van Stichting Welzijn Schiedam, Stichting Multicultureel Schiedam, Woonplus, Seniorenwelzijn en me & society. Tevens wordt in dit eenjarige project nauw samengewerkt met Movisie, de vrijwilligerscentrale, de migrantenorganisaties en het onderwijs.

Dit project is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van ZonMw en woningcorporatie Woonplus.
Projectbegeleider: Lotte Bode info@meandsociety.com

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op via info@meandsociety.com.