Haar leven? Haar lot?

Ondanks de dalende trend van het aantal tienermoederschappen in Nederland, bestaat er een groep meiden uit diverse gemeenschappen die voor veel hulpverleners onbereikbaar zijn: Vluchtelingen, Hindoestanen en Moslims.

Het komt nog regelmatig voor dat deze meiden jong trouwen en voor hun twintigste een gezin stichten. Deze meiden doen nauwelijks een beroep op de hulpverleningsinstanties, omdat ze relatief geïsoleerd binnen de familie leven. De zwangerschap is meestal bewust en de meiden zijn bewust bezig met gezinsplanning.

Deze doelgroep blijft over het algemeen buiten beeld in de hulpverlening en in de diverse projecten die bestaan voor tienermoeders. Om deze reden gingen wij van start met een project dat specifiek op deze groep tienermeiden was gericht. Het doel van het project was enerzijds de tienermeiden bewustmaken van de verschillende toekomstperspectieven die zij hebben. Dit gebeurde door het houden van vier dialoogbijeenkomsten in verschillende steden. Anderzijds hebben wij een methodiek ontwikkeld voor jeugdhulpverleners, onderwijsinstellingen en beleidsmakers, zodat zij in de toekomst op doeltreffende wijze ondersteuning kunnen bieden aan deze specifieke doelgroep.

Er is een digitale versie van het boek Haar leven? Haar lot? beschikbaar. Heeft u hierin interesse? Stuurt u dan een e-mail naar info@meandsociety.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan ook via bovengenoemd e-mailadres contact met ons op.