Moeders voor elkaar

Al enige tijd is stichting ‘me & society’ bezig met het onderwerp autisme (ASS) en migranten. Professionals herkennen ASS minder snel bij migrantenkinderen dan bij autochtone kinderen. Wellicht komt dit doordat professionals bij migrantenkinderen met communicatieve problemen eerder denken aan een taalachterstand dan aan ASS.

In het kader van deze problematiek (en in opdracht van de Gemeente Rotterdam) is ‘me & society’ is juli 2015 gestart met het taalproject ‘Rotterdamse Moeders voor Elkaar’, waarbij we 40 Rotterdamse moeders van een kind met een beperking bij elkaar brachten. 20 moeders die de Nederlandse taal goed beheersten werden als taalvrijwilligers gekoppeld aan 20 moeders die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersten of laaggeletterd waren. Deze moeders kwamen in duo’s regelmatig bij elkaar voor de taalactiviteiten en om samen leuke dingen te doen. Dit traject duurde zes maanden.

De taalvrijwilligers kregen een training van Stichting Lezen en Schrijven en gingen daarna aan de slag met de taalondersteuning aan de andere moeders. Na de trainingen werden de taalvrijwilligers één op één gekoppeld aan de andere moeders. De taalmaatjes kwamen wekelijks gemiddeld één dagdeel bij elkaar.

Naast de één op één momenten vonden er ook 3 keer themabijeenkomsten plaats, tussendoor en/of na afloop van de training. De onderwerpen voor de themabijeenkomsten werden in overleg met elkaar bepaald en gastsprekers werden hiervoor uitgenodigd. Onderwerpen waren: hoe en waardoor kunnen wij (weer) (meer) energie krijgen? Hoe communiceer ik beter/het best met de zorgverleners of met de leerkrachten van mijn kind?

Dit project is begeleid door mevrouw Karin Gerretsen en mevrouw Sussan Sanobari.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen via info@meandsociety.com.