Samen Sterk Zonder Geweld

Het project ‘Samen Sterk Zonder Geweld’ werd in 2015 uitgevoerd met als doel huiselijk geweld en kindermishandeling in het Rijnmondgebied terug te dringen. Met dit project wilden we sleutelfiguren van diverse (vluchtelingen-)gemeenschappen handvatten bieden om in de achterban ‘huiselijk geweld’ en ‘kindermishandeling’ bespreekbaar te maken, hen informeren over de Rotterdamse aanpak en de taboes rondom de hulpvraag bij instanties en de politie doorbreken.

Ook wilde we het dilemma rondom signalering proberen weg te nemen bij diverse (vluchtelingen-) gemeenschappen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. De sleutelfiguren hebben we getraind in het omgaan met lastige situaties om een brugfunctie te vervullen tussen bestaande instanties in de wijk en de gemeenschappen. De sleutelfiguren hebben hierbij competenties ontwikkeld om als vertrouwenspersonen binnen de eigen gemeenschap te kunnen functioneren.

In dit project werden acht sleutelfiguren getraind om als vertrouwenspersoon te functioneren binnen de volgende gemeenschappen: Somaliërs, Afghanen, Koerden, Pakistanen, Iraniërs, Eritreërs en Arabisch sprekenden (Soedanezen, Irakezen, Syriërs, Tunesiërs, Marokkanen, etc.).

In dit project werkten we samen met de zelfhulporganisaties en/of sleutelfiguren van deze gemeenschappen. Zij hebben 10-12 mensen vanuit hun gemeenschap geworden. Gedurende het project organiseerden de zelfhulporganisaties en/of sleutelfiguren i.s.m. de reguliere instanties drie themabijeenkomsten. Hiermee werd een basis gelegd voor een duurzame samenwerking.

De sleutelfiguren kregen vier dagdelen trainingen en twee intervisies door Bureau Moetd en Dadvar, advies en trainingen. Bureau Moetd verzorgde 2 dagdelen trainingen over huiselijk geweld, de Rotterdamse aanpak en de Meldcode. Dadvar zorgde voor twee dagdelen training in didactiek. Tevens begeleidden bureau Moetd en Dadvar de sleutelfiguren gedurende het project in hun rol als vertrouwenspersoon. De twee intervisie-bijeenkomsten van de sleutelfiguren vielen in het midden en aan het einde van het project. De getrainde sleutelfiguren kregen een officieel certificaat en werden hiermee als begeleider inzetbaar voor het programma ‘veilig thuis’, de wijkteams en ROC-scholen.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op via info@meandsociety.com.

 

Dadvar Advies & Training