Niet Gepland Toch Gewenst!

Hoewel het aantal tienermoederschappen in Nederland afneemt, zijn de problemen die jonge ouders ondervinden complex en vergen deze een specifieke aanpak binnen de hulpverlening en aan de kant van de beleidsmakers. De problemen, die met name jonge moeders ondervinden, zijn complex. De jonge vrouwen worden zwanger op een moment dat ze zelf volop in een ontwikkeling naar volwassenheid zitten. Door de meestal ongeplande zwangerschap worden jonge vrouwen geconfronteerd met het feit dat ze over een aantal maanden moeder gaan worden. Vervolgens komen zij voor een scala aan dilemma’s te staan voor wat betreft werk, opleiding, zorg voor het kind, reacties uit de omgeving, huisvesting en uitkering. Er volgt een zoektocht in het woud van instellingen. Voor veel jonge moeders is het niet helder waar wat te regelen en hoe de wet- en regelgeving met betrekking tot jonge ouders eruitziet.

De hulpverlening aan zwangere meiden en jonge moeders vraagt dan ook om een specifieke aanpak. Vanuit de samenleving bestaan veel vooroordelen over tienermoederschap en de capaciteiten van de tienerouders. De hulpverlening sluit niet altijd goed aan bij de behoeften en de leefwereld van de tienerouders en de ouders zelf hebben veel moeite om in contact te komen met de hulpverlening.

Met het project ‘Niet Gepland, Toch Gewenst’ wilde me & society bijdragen aan een positieve beeldvorming van tienerouders. 20 jonge ouders met diverse culturele achtergronden zijn geïnterviewd over hun leven als tienerouder. Binnen de interviews zijn onderwerpen als werk, studie, relatie, zorg, familie, vrienden, sociale omgeving, hulpverleners etc. aan bod gekomen. Door middel van de interviews is inzichtelijk gemaakt wat tienerouderschap inhoudt voor de ouders zelf. Wat hierin met name aansprak, waren de positieve instellingen van de tienerouders, de wil om verder te komen en het beste voor hun kind te willen en de gerichtheid op de toekomst.

Na afloop van de interviews heeft op 4 december 2009 een expertmeeting in het Bibliotheektheater Rotterdam plaatsgevonden, waarin diverse instellingen de knelpunten in het hulpverleningsaanbod aan tienerouders besproken hebben en waarbij zij op zoek zijn gegaan naar oplossingen. Tijdens de expertmeeting is gebruik gemaakt van de input van de interviews. Op deze manier is de kennis van hulpverleners en instanties rondom de tienerouders vergroot. Het project was oplossingsgericht, wat uiteindelijk terug te vinden was in de publicatie die in januari 2010 verscheen.

Het boek laat haar licht schijnen over het tienerouderschap door de ogen van de ouders, hulpverleners, beleidsmakers, onderwijzers en alle betrokkenen. Deze inzichten zullen gezamenlijk zorgen voor een betere afstemming van de hulpverlening en het beleid op de behoeften van de doelgroep. Door de bundeling van deze kennis staat niets de empowerment van deze tienerouders nog in de weg. Met de juiste ondersteuning zullen zij en hun kinderen een goede toekomst tegemoet gaan.

Bekijk hieronder de impressiefilm

Het gehele verslag van de expertmeeting is hier te lezen.

Dit boek is beschikbaar in digitale versie. Heeft u interesse? Stuurt u hiervoor dan een e-mail naar info@meandsociety.com.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op via info@meandsociety.com.