Onze Nieuwe Buren

“Persoonlijke ervaringen van succesvolle (ex-)vluchtelingen hebben laten zien dat contacten en relaties met Nederlanders in de omgeving een grote bijdrage hebben geleverd aan een duurzame integratie. In het verhaal van iedere succesvolle (ex-)vluchteling komt ongetwijfeld de rol van een Nederlander voor.

Met het initiatief “Onze Nieuwe Buren” willen we vijftien Nederlandse gezinnen koppelen aan vijftien vluchtelingengezinnen. Deze 30 gezinnen trekken voor een periode van zes maanden met elkaar op met als doel een impuls te geven aan het integratieproces van de nieuwkomers.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Angelique Pattiwael (projectleider) via info@meandsociety.com.

Dit project is tot stand gekomen door financiële steun van het Oranjefonds en het Fonds Vluchtelingenprojecten.