‘Onzichtbare’ Moeders

Een netwerk van moeders van een kind met een onzichtbare beperking

Onzichtbare stoornissen (beperkingen) komen in alle culturen en lagen van de bevolking voor. Deskundigen gaan er vanuit dat stoornissen, zoals autisme en ADHD, cultuur overstijgende stoornissen zijn. Uit kleinschalige onderzoeken is gebleken dat migrantenkinderen met ‘onzichtbare beperkingen’ ondervertegenwoordigd zijn in zorginstellingen. Hiernaast herkennen professionals ASS minder snel bij migrantenkinderen dan bij autochtone kinderen. Wellicht komt dit doordat professionals bij migrantenkinderen met communicatieve problemen eerder denken aan een taalachterstand dan aan ASS.

Autistische kenmerken bij migrantenkinderen zijn vaak dubbel onzichtbaar. Niet alleen zie je het vaak niet aan het kind, maar ook de ouders praten buiten de familiekring niet zo makkelijk over de moeilijkheden met het kind, omdat schaamte en angst een grote rol spelen. Veel allochtone ouders leven sterk ‘door andermans ogen‘.

Eenzaamheid

Moeders met een kind met een ‘onzichtbare’ beperking staan er vaak alleen voor. Ook al zijn zij de spil in het gezin, toch voelen zij zich niet gesteund door de rest van het gezin en door hun omgeving. Deze gezinnen zijn vaak onzichtbaar voor de hulpverleners. In tegensteling tot hun autochtone lotgenoten, weten deze moeders de weg naar zorgorganisaties en overheidsloketten onvoldoende te vinden. Door deze omstandigheden komen deze migrantengezinnen sneller in situaties terecht waarbij sprake is van multiproblematiek: stressvolle leefomstandigheden, gebrek aan sociale steun en gebrek aan coping stijlen. Met als gevolg overgewicht, psychische problemen en longproblemen door het roken. Tevens kampen deze moeders vaak met de fysieke klachten die uit psychosociale problemen voortvloeien.

Moedernetwerk ‘Rotterdamse Moeders voor Elkaar’

Stichting ‘me & society’ wil het welbevinden en de weerbaarheid van deze moeders met een kind met een beperking bevorderen en een impuls geven aan hun zelfredzaamheid door het opzetten van een moedernetwerk. Gedurende een jaar willen wij een groep van 30 vrouwen zodanig ondersteunen en faciliteren, dat zij hun eigen kracht kunnen versterken en (her)vinden. Dit doen wij door het organiseren van diverse themabijeenkomsten over verschillende onderwerpen die met onzichtbare beperkingen te maken hebben en activiteiten die de gezondheid en sociale cohesie tussen vrouwen uit verschillende bevolkingsgroepen bevorderen.

Gedurende het eerste jaar zullen wij een aantal vrijwilligers trainen en coachen in organisatorische vaardigheden, zodat de moeders het netwerk zelfstandig kunnen voortzetten.

Heeft u vragen over dit project of mocht u interesse hebben in (financiële) ondersteuning van dit project, dan kunt u contact opnemen via info@meandsociety.com.