Skip to main content

Afgelopen donderdag 9 februari was het tijd voor onze nieuwjaarsborrel. Er waren zo’n 30 genodigden die op enigerlei verbonden zijn aan onze lopende projecten. Het was een gezellige namiddag waar we onder het genot van een hapje en een drankje veel mensen konden ontmoeten die we tot dan toe alleen online hadden gesproken. We blikken graag terug en willen je graag verder informeren over onze plannen voor de komende jaren.

Onze voorzitter Wim van Heemst heette alle gasten welkom. Met een welkom aan de gasten, een korte terugblik op de afgelopen periode, een dankwoord aan zowel oprichter en voormalig coördinator van de stichting Mahmoud Chavoushi en aan de nieuwe coördinator Monique Daal, opende hij de borrel. Monique nam hierna het stokje over om te vertellen over onze plannen voor de komende jaren waarover we hieronder meer zullen vertellen.

Patricia sloot het plenaire gedeelte af met een interessante dialoog waarin ze alle gasten meenam in de werkwijze van onze dialoogstijl bij de theaterprojecten. De gasten kregen hiertoe stellingen voorgelegd waarover ze vervolgens hun mening mochten geven. Er kwamen een aantal mooie gesprekken uit naar voren.

Na het plenaire gedeelte was het tijd voor een heerlijk hapje, een drankje, leuke gesprekken en nieuwe kennismakingen.

Nieuwe coördinator, nieuwe stijl

Monique startte haar rol als coördinator begin 2020. Dit was precies in de corona periode, wat een lastige periode is om te starten met een dergelijke nieuwe baan, omdat er weinig persoonlijk contact mogelijk was. “Het is een eer voor mij om door te mogen bouwen op de basis die Mahmoud heeft gelegd,” vertelde Monique. Ze is dan ook blij dat hij nog steeds betrokken is; hij is dit in de rol van projectontwikkelaar. Ze noemt haar eigen rol “bescheiden en vooral gericht op de processen achter de schermen van subsidieaanvragen en verantwoordingen om zodoende zo veel mogelijk continuiteit te bieden voor de organisatie”.

Terugblikken en vooruitkijken

Zoals elke organisatie moest ook Me & Society zich aanpassen gedurende de corona periode. Het doel was om deze onzekere periode goed door te komen en de toen lopende projecten en producten te borgen. 2022 stond vooral in het teken van deskundigheidsbevordering en projectontwikkeling.

Het uitgangspunt voor de toekomst is de continuïteit van de stichting te waarborgen. Als team hebben wij vorig jaar drie strategiesessies gehad om de balans op te maken en om plannen voor de toekomst te maken. Hieruit is een mooi plan voor de komende 4 jaar gekomen!

   

Missie & visie en doelgroep

Gedurende onze strategiesessies hebben we ook opnieuw gekeken naar onze missie, visie en doelgroep(en). Want klopte deze nog steeds met hetgeen jaren geleden was geformuleerd? Het was tijd om dit onder de loep te nemen. We hebben gekeken waar we stonden, waarvoor we staan als stichting, wat onze kernwaarden zijn, welke doelgroepen we een warm hart toedragen en waar we naartoe willen in de komende jaren. Hier is het volgende uitgekomen:

Missie & Visie
Stichting Me & Society levert een bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving met oog en waardering voor diversiteit in de breedste zin van het woord.

Wij doen dit door bewustmaking, educatie, confrontatie, communicatie, bruggen slaan en samenwerking.

Kernwaarden

  • Gelijkwaardigheid & inclusie
  • Meerstemmigheid & Solidariteit
  • Verbinding & dialoog

Doelgroepen

  • Primair: groepen met een kwetsbaarheid die volwaardige participatie in de weg staat (sociaal, fysiek, economisch of mentaal), met name jongeren en Rotterdammers met een migratieachtergrond.
  • Secundair: Organisaties en professionals die in hun werk met deze groepen te maken hebben.
  • Tertiair: Gemeenten en fondsen met een maatschappelijke doelstelling.

Doelen

Wij willen de komende jaren inzetten op het vasthouden en duurzaam binden van onze huidige en terugkerende klanten. Tevens willen groeien door ons huidige aanbod te versterken en nieuwe markten aan te boren. Ook willen we, naast onze gesubsidieerde projecten, meer op offerte gaan werken.

Volop in ontwikkeling

Zoals je kan lezen, is onze stichting volop in ontwikkeling. Er liggen mooie plannen in de pijplijn, zoals nieuwe theaterproducties met aansluitend vernieuwd productaanbod, uitbreiding en vernieuwing van het taalaanbod, vernieuwing van het vluchtelingennetwerk Connect, mooie nieuwe samenwerkingen en wellicht een Me & Society podcast!

Wij kijken uit naar de komende jaren en wij hopen jullie ook. Bij deze willen wij iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om langs te komen!