Skip to main content

Ons taalproject Vrouwen vooruit met Taal gaat weer van start! In een traject van zes maanden gaan 20 taalvrijwilligers samen met 20 deelnemers aan de slag met de Nederlandse taal. Wekelijks spreken zij een-op-een af en maandelijks vindt er een groepsbijeenkomst plaats waarin elke keer een ander gezondheidsthema centraal staat, zoals het Nederlandse zorgsysteem, een gezonde leefstijl, (borst)kanker, depressie/stress en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Over het project
In opdracht van de gemeente Rotterdam brengt stichting me & society dit jaar 40 vrouwen met zorgtaken bij elkaar. Twintig vrouwen die de Nederlandse taal goed beheersen worden als taalvrijwilliger gekoppeld aan twintig vrouwen die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen. De bedoeling is dat deze vrouwen de Nederlandse taal beter leren spreken en (beter) hun weg vinden in de gezondheidszorg. De taalvrijwilligers krijgen een training, zodat zij goed voorbereid zijn op het begeleiden van hun taalmaatje en haar de juiste individuele ondersteuning kunnen bieden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan ons project of iemand kennen die geschikt is als taalvrijwilliger of deelnemer, dan zien wij graag uw reactie tegemoet.

“Gezondheid en taal zijn twee van de grootste rijkdommen in een samenleving. Ze zijn sterk aan elkaar gerelateerd. ‘Als je de bijsluiter van een medicijn niet kunt lezen, dan kan het goed misgaan’.”