Skip to main content

De jaarlijkse Week Tegen Pesten van Stichting School & Veiligheid staat weer voor de deur en roept dit jaar op tot actie met het thema ‘Goed voor elkaar!’. De Week Tegen Pesten, die plaatsvindt van 25 t/m 29 september, benadrukt dat blijvende aandacht voor het voorkomen en aanpakken van pesten noodzakelijk is en blijft. Helaas laten ook de recente cijfers dit weer zien.

Pesten is een kwestie die de samenleving diep raakt en het welzijn van kinderen, jongeren, volwassenen en gemeenschappen als geheel negatief beïnvloedt. Het is van essentieel belang dat we als samenleving blijven werken aan het creëren van een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving voor iedereen.

Goed voor elkaar!

Het thema ‘Goed voor elkaar!’ benadrukt het belang van positieve relaties en het werken aan een gemeenschap waar iedereen meetelt. Een fijne en veilige omgeving bouw je samen; iedereen kan bijdragen aan een omgeving waar respect, begrip en vriendelijkheid voorop staan. Zo krijgt pesten minder kans.

Soms botst het, zo ook op school
Goed zijn voor elkaar; het klinkt eenvoudiger dan het is. Hoe zorg je samen voor een fijne groep waarin pesten geen ruimte krijgt en iedereen zichzelf kan zijn? Amina Saydali, directeur/bestuurder van Stichting School & Veiligheid: “Iedereen in de school heeft daarin een verantwoordelijkheid en kan op een positieve manier bijdragen aan het goed met elkaar omgaan. Daar gaat de Week Tegen Pesten 2023 en het thema ‘Goed voor elkaar!’ over. Want als je goed voor elkaar bent, dan heb je het goed voor elkaar. En vergeet niet, het is ook leuk om iets goeds te doen voor een ander. Dat geeft een prettig gevoel. Zo bouw je met elkaar aan positieve relaties.”

Week Tegen Pesten op scholen
Tijdens de Week Tegen Pesten schenken scholen door heel Nederland extra aandacht aan pesten. Stichting School & Veiligheid inspireert leraren om met hun groep uit te zoeken waar de grenzen liggen rond dit thema. Hiervoor bieden wij basisscholen, middelbare scholen en mbo’s diverse middelen aan om – passend bij de leeftijd – het gesprek aan te gaan over dit thema en over hoe je het écht leuk houdt met elkaar. Dat kan door het gratis lesmateriaal van verschillende partijen, het volgen van webinars, ophangen van de posters in de school en is er ook dit jaar weer een openingsfilmpje waarmee je de week gezamenlijk goed kunt starten in de klas.Werkbezoek Minister

Minister Mariëlle Paul (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) brengt op woensdag 27 september van 14.00 tot 15.00 uur in het kader van de Week Tegen Pesten een werkbezoek aan de Heldring Business School in Den Haag. Minister Paul: “Pesten is onacceptabel. Of het nu gebeurt in de klas, op het schoolplein of via sociale media. Slachtoffers van pesten hebben vaak hun hele leven last hiervan. Het is daarom heel belangrijk om pestgedrag aan te pakken en het liefst te voorkomen en daar hebben we deze week weer extra aandacht voor. Ieder kind moet veilig zijn en zich prettig voelen. In de klas en daarbuiten.”


 

Wat zeggen de cijfers?

Dat blijvende aandacht voor het voorkomen en aanpakken van pesten op scholen belangrijk is, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Veiligheidsmonitor 2021-2022 van het ministerie van OCW. Deze laten zien dat zowel in het primair onderwijs (po) als in het voortgezet onderwijs (vo) de pestcijfers zijn gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In het po van 14% naar 17% en in het vo van 6% naar 9%. Wat opvalt is dat lhbt-leerlingen vaker worden gepest. In het po is dat 34% lhbt tegenover bijna 15% niet-lhbt, in het vo 18% lhbt tegenover 6% niet-lhbt.

Bij De Kindertelefoon is het aantal gesprekken over pesten duidelijk toegenomen. Het aantal telefoontjes en chats over dit onderwerp is in een jaar tijd gestegen van 65 naar 85 per dag. De inhoud loopt uiteen van grapjes over pesten tot jarenlange pestproblemen. Naast kinderen die zelf worden gepest en willen dat het stopt, nemen er ook kinderen contact op voor een familielid, vriend of klasgenoot die wordt gepest. Zij willen vaak helpen, maar weten niet hoe. Roline de Wilde, directeur Kindertelefoon: “In ieder gesprek kijken onze vrijwilligers samen met kinderen naar hun behoefte en een mogelijke volgende stap. Bijvoorbeeld hoe ze in gesprek kunnen gaan met iemand die ze vertrouwen op school. Het stimuleren van het gesprek hierover op school en het serieus nemen van signalen is daarbij heel belangrijk.”

Meer informatie over de Week Tegen Pesten vind je op www.weektegenpesten.nl. Op weektegenpesten.nl/pers kun je het logo, de slogan, posters en veel gestelde vragen vinden.

 Over Stichting School & Veiligheid
Stichting School & Veiligheid ondersteunt en stimuleert scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies over sociale veiligheid op school via de website, conferenties, trainingen en Adviespunt. School & Veiligheid richt zich op onderwijsprofessionals zoals schoolleiders, leraren en vertrouwenspersonen. School & Veiligheid organiseert haar activiteiten met ondersteuning van het ministerie van OCW.