Skip to main content

25 november is het Orange the world-dag, de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. In onze stad zijn er helaas ook te veel verhalen vol pijn, en te veel verhalen met een dodelijke afloop. Hiervoor kleurt op 25 november 2021 weer de stad oranje. Zo wordt de Erasmusbrug verlicht en andere gebouwen in de stad. Hiermee vraagt de gemeente Rotterdam samen met maatschappelijke partners extra aandacht voor dit grote maatschappelijke probleem.

Waarom oranje?

De kleur oranje staat voor een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag waarop we wakker worden en er geen geweld meer is tegen vrouwen. Met deelname aan Orange the World-day benadrukken we nog eens extra dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Vrouwen moeten zich in Rotterdam en overal vanzelfsprekend veilig voelen en weten dat er hulp is als zij dat nodig hebben. Daar zijn we nog niet.

De verhalen van vrouwen die als gevolg van geweld lijden en zelfs vermoord worden, zijn helaas nog steeds actueel en urgent. We spreken dan over femicide: moord op vrouwen, omdat ze vrouw zijn. We pakken dit alleen aan als we gezamenlijk een vuist maken en onze krachten bundelen.

Wat gebeurt er rond en op 25 november 2021?

Op Orange the world-dag en de daarop volgende dagen tot 10 december (de Internationale dag voor de rechten van de mens) organiseren maatschappelijke partners Zonta Rotterdam en de Soroptimisten,in samenwerking met UN women en de gemeente Rotterdam vele activiteiten in Rotterdam. Ook partners aangesloten bij het Platform Stop Geweld Tegen Vrouwen, als Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, IDEM Rotterdam, Arosa, politie Rotterdam en Dona Daria zetten zich in om geweld tegen vrouwen en meisjes bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

Het actuele activiteitenoverzicht vind je op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/orange-the-world/.

Verdrag van Istanbul

Op 18 november 2015 aanvaardde Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, kortweg het Verdrag van Istanbul. Het trad voor ons land op 1 maart 2016 in werking.

Het Verdrag van Istanbul omvat veel. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen.

De gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld dient te voldoen aan het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag staat dat geweld tegen vrouwen en meisjes (door mannen) een vorm van gender gerelateerd geweld en dus discriminatie is. De aanpak van dit geweld tegen vrouwen moet worden voorkomen en op elke manier worden bestreden en die aanpak moet nadrukkelijk gendersensitief zijn. In het Verdrag van Istanbul wordt onder meer bepaald dat:

 • Dienstverlening niet afhankelijk mag zijn van de bereidheid van het slachtoffer om aangifte te doen of te getuigen tegen een dader en niet financieel belastend mag zijn.
 • Slachtoffers medische, psychologische en juridische hulp en opvang krijgen, bij voorkeur op één plaats.
 • Er voldoende passende opvangplaatsen moeten zijn voor slachtoffers zonder discriminatie op welke grond dan ook.
 • Vrouwen zonder geldige verblijfstitel toegang tot de opvang moeten krijgen.
 • Het tijdelijk huisverbod moet gelden ongeacht relationele status en niet gebonden zijn aan een woning, maar aan de veiligheid van een slachtoffer waar die ook verblijft.

In het Verdrag van Istanbul is een definitie van ‘geweld tegen vrouwen’ opgenomen:

‘Alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt.’

Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is geweld dat vrouwen treft omdat zij vrouw zijn, of dat hen buitenproportioneel vaak treft. Voorbeelden van gendergerelateerd geweld zijn mishandeling door een (ex-)partner, verkrachting en stalking. De definitie van geweld tegen vrouwen laat zien dat het om meer gaat dan alleen lichamelijk en seksueel geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het financieel afhankelijk maken van vrouwen, het sociaal isoleren van vrouwen of het online plaatsen en verspreiden van intiem beeldmateriaal. Geweld tegen vrouwen kan thuis plaatsvinden, maar ook op straat, op het werk, of online.

Feiten en cijfers (wereldwijd)

 • 1 op de 3 vrouwen en meisjes ervaart psychische of seksueel geweld in hun leven, vaak door partners of bekenden uit de directe omgeving
 • Slechts 52 procent van de vrouwen heeft het recht op zelfbeschikking daar waar het gaat om partnerkeuze, (seksuele) relaties, het gebruik van anticonceptie en toegang tot gezondheidszorg
 • Wereldwijd, zijn ongeveer 750 miljoen vrouwen en meisjes voor hun 18de getrouwd (onder andere door huwelijksdwang)
 • 71 procent in mensenhandel is vrouw (en vaak nog jonge meisjes); 3 van de 4 van deze vrouwen en meisjes worden seksueel geëxploiteerd
 • 1 op de 2 vrouwen zijn (in 2017) door hun partners of familie vermoord; ter vergelijking 1 op de 20 mannen zijn gedood onder vergelijkbare omstandigheden.
 • Om de 10 dagen sterft een vrouw aan de gevolgen van huiselijk geweld

Officiële startsein campagne

Het officiële startsein van de campagne is op donderdag 25 november om 18.00 uur op het Schouwburgplein. De gemeente, Soroptimisten en Zonta Rotterdam hijsen dan gezamenlijk de grote UN Women vlag.

Het belooft een bijzondere avond te worden de 25ste a.s. Voel je je betrokken en ben je in de buurt van het Schouwburgplein? Ga dan vooral even een kijkje nemen.

Datum: Donderdag 25 november 2021
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Schouwburgplein, Rotterdam

Voor meer informatie over alle activiteiten verwijzen we je naar https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/orange-the-world/.

Bron: Gemeente Rotterdam