Skip to main content

Vandaag, 7 april, is het Wereldgezondheidsdag. Op Wereld Gezondheidsdag ligt de focus op gezondheidsproblemen die grote delen van de bevolking raken. Op Wereld Gezondheidsdag doen ruim 1300 steden van over de hele wereld mee met het verbeteren van globale gezondheidszorg en het uitbannen van gezondheidsrisico’s voor de massa. Vandaag worden deze onderwerpen onder de aandacht gebracht en bespreekbaar gemaakt, zodat ze vervolgens kunnen worden aangepakt.

Een voorbeeld van ziekten die nog in de taboesfeer hangen, is aids. In veel landen is deze ziekte niet bespreekbaar. Het taboe heeft de ziekte epidemisch gemaakt. In landen waar het taboe (enigszins) doorbroken is, loopt het aantal nieuwe aidsgevallen terug. Maar ook een ziekte als malaria, die niet de last van het taboe draagt, komt volgens de WHO nog veel vaker voor dan nodig is. Armoede, gebrek aan onderwijs, inadequate of ontbrekende gezondheidszorg en het ontbreken van een helder gezondheidsbeleid dragen bij aan het voorkomen van malaria. De bedoeling van de Wereldgezondheidsdag is om deze, maar zeker ook andere ziekten, bespreekbaar te maken.

Het doorbreken van taboes is een rode draad in al onze projecten, ook op het gebied van gezondheid. Zo ervaren wij bijvoorbeeld ook taboes op andere ziekten, zoals kanker. Het is in veel culturen en landen een verzwegen ziekte. Wij maken ons er sterk voor om dit soort taboes te doorbreken en het bespreekbaar te maken, met name onder kwetsbare doelgroepen.

Juiste voorlichting en hiermee preventie en vroegtijdige signalering gaan hand in hand met het doorbreken van taboes.

Taboes zitten diep geworteld in onze cultuur en ons brein. Laten we met elkaar taboes bespreekbaar maken en werken aan oplossingen