Skip to main content

Vorige week waren alweer de laatste Nederlandse taallessen van 2020. We kijken enorm tevreden terug op alle lessen die we verzorgd hebben. We zijn ook enorm trots op alle cursisten die zich flexibel hebben ingezet om alle lessen te kunnen volgen. Dit jaar vergde enorm veel flexibiliteit van zowel de cursisten als ons team. De onzekerheid, de dreiging dat locaties gaan sluiten, de spontane online lessen… we hebben het toch maar even gedaan!

Dit jaar hebben we voor de 6e keer het taalproject uitgevoerd. Dit jaar verliep echter, wegens Corona, geheel anders dan gepland. Toch kijken we na vijf eerdere succesvolle projecten ook nu weer terug op een geslaagd taaltraject.

Inhoud van het taalproject

Onze taalprojecten waren erop gericht om in totaal 60 eerste generatie laaggeletterde Rotterdamse migranten, die moeilijkheden hebben om hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te ontwikkelen en hiermee zelfredzaam te zijn, een passend taaltraject (niveau A1 en A2) te bieden. Hiertoe werden de deelnemers in diverse groepen ingedeeld in Feijenoord, het Centrum, het Oude Noorden en Kralingen. Zij kregen wekelijks klassikale non-formele taallessen in combinatie met wekelijkse taalbegeleiding door een taalvrijwilliger.

Om de taaltrajecten goed uit te voeren, hebben we samengewerkt met meerdere organisaties, waaronder de Gemeente Rotterdam die het project subsidieerde. Hiernaast zijn we een samenwerking aangegaan met Stichting De Katrol, SOL, Humanitas, Dock, het CJG, Alsare en NL Educatie.

Online versus fysiek

Dit jaar hebben we noodgedwongen heel goed kennis kunnen maken met het geven van online taallessen. Toen we in maart begonnen met onze taallessen, was Corona al op de achtergrond aanwezig. Niemand had echter de impact van dit virus kunnen voorspellen. We begonnen met fysieke taallessen, maar moesten al snel overstappen op online taallessen. Helaas konden niet al onze deelnemers dit goed bijbenen; voor sommige erg laaggeletterde deelnemers die de taal slecht machtig waren, waren online lessen te moeilijk. Hier kwam nog bij dat veel van onze deelnemers thuis kwamen te zitten met hun kinderen.

In september konden we gelukkig een fysieke doorstart maken. Veel van de deelnemers die afhaakten vanwege Corona in maart sloten alsnog aan. Hiermee waren we erg blij, omdat ze zo alsnog een kans kregen om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen. Tijdens de gedeeltelijke lockdown in oktober moesten we nog een aantal weken overgaan op online lessen. Dit werd erg goed opgepakt door de deelnemers, omdat ze dit keer goed op de digitale lessen waren voorbereid.

Vrijwilligers

Dit jaar werd ons taalproject versterkt door een team van 30 taalvrijwilligers. Sommige van de vrijwilligers ondersteunden de docenten op de leslocaties, waardoor de deelnemers meer hulp op hun eigen niveau konden krijgen. Dit werd enorm gewaardeerd door zowel de docenten als de deelnemers. Ook boden de vrijwilligers 1-op-1 hulp aan de deelnemers; zij spraken minimaal 1 keer per week af om hulp en ondersteuning te bieden. Tijdens de lockdown in het begin van het jaar hebben zij zich enorm flexibel opgesteld en hebben ze hun taalmaatjes online geholpen via Skype, Zoom of gewoon via Whats-app bellen. Juist in de online tijden hadden we de hulp van de vrijwilligers hard nodig, omdat de lestijden waren teruggebracht van 3 uur naar 1,5 uur. Hetgeen door de docenten niet behandeld kon worden tijdens de lessen, werd opgepakt door de vrijwilligers. Wij zijn enorm dankbaar voor al deze hulp!

Onze vrijwilliger Ton met zijn taalmaatje Dan samen aan het werk in de bibliotheek.

 

Onze vrijwilligster Annelies met haar taalmaatje Sofia op bezoek bij een fototentoonstelling in Den Haag.

Certificaten

Vorige week waren alweer de laatste taallessen van 2020. We kijken ondanks alles terug op een succesvol taaltraject waarbinnen we bijna 70 deelnemers hebben kunnen helpen en 30 taalvrijwilligers hebben kunnen ondersteunen. Elk jaar leren wij als team bij, maar in 2020 hebben we extra veel geleerd. Niet alleen over het verzorgen van online lessen, ook hebben we nóg meer inzicht gekregen in onze doelgroep. Het is alom bekend dat in Rotterdam-Zuid sprake is van multi-problematiek, maar in het afgelopen jaar is dit nog maar weer eens duidelijker geworden.

Onze deelnemers in Feijenoord, het Centrum, het Oude Noorden en Kralingen hebben vorige week hun certificaten in ontvangst mogen nemen. Wij zijn enorm trots op deze dames en heren, hun motivatie, doorzettingsvermogen en enthousiasme om (bijna) elke week weer vol goede moed aanwezig te zijn!

 

 

Op naar een nieuw seizoen in 2021!