Skip to main content

Het is woensdag 25 november de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Wereldwijd, wordt op 25 november onder de naam Orange the World actie gevoerd. Meer dan 200 bekende gebouwen en objecten in Nederland worden vandaag in de oranje schijnwerpers gezet. De kleur staat voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen. Zo zullen onder meer het Utrechtse stadhuis, het grootste hunebed van Drenthe en de zendmast in Alphen aan de Rijn vanavond oranje kleuren.

De Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen wordt gevolgd door de 16 Days of Action. Inmiddels vinden in meer dan 90 landen wereldwijd acties plaats in deze periode, onder de paraplu van de Orange the World campagne. Van tentoonstellingen tot demonstraties en van debatten tot sporttoernooien. Op de www.orangetheworld.nl worden acties die plaatsvinden in Nederland rond de 16 Days of Action bijeengebracht en gepromoot bij publiek en pers.

Petitie voor laagdrempelig melden van geweld

45% van de vrouwen en meisjes in Nederland krijgt in haar leven te maken met geweld. Naar schatting meldt slechts 40% dit bij een vriendin, buurvrouw, arts of instantie, en maar 10% gaat naar de politie.

De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar, en krijgt nooit hulp. Nu vanwege de corona-crisis berichten over een toename van geweld vanuit de hele wereld binnenstromen, is melden belangrijker dan ooit. Maar dat blijkt in de praktijk nog knap lastig. Daarom is UN Women Nederland, samen met Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao, een petitie gestart om de regering op te roepen laagdrempelig melden mogelijk te maken, voor iedere vrouw en iedere soort geweld.

Informatievoorziening over geweld melden in Nederland is te versnipperd en niet duidelijk. Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland: “De Nederlandse hulpverlening schiet hier nog te kort. Zo is het bijvoorbeeld heel moeilijk om seksuele intimidatie op het werk te melden, terwijl uit een onderzoek van FNV in 2018 bleek dat 1 op de 10 werknemers op het werk is betast. Daarnaast is er een tekort aan opvangplekken voor vrouwen die moeten vluchten voor geweld achter de voordeur, moeten vrouwen soms lang wachten op hulp en worden hun eigen wensen in het hulpproces te vaak genegeerd. We willen met deze petitie de regering oproepen om met een integraal verbeterplan te komen, om deze gaten te dichten en te zorgen dat iedere vrouw iedere vorm van geweld kan melden, en dan passende hulp kan krijgen.”

Website

Tegelijkertijd met de petitie is de website geweldtegenvrouwenmelden.nl opgezet. Op deze website vind je uitleg en informatie over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en welke meldpunten daarvoor beschikbaar zijn. Marije Cornelissen: “Niet alleen de regering moet in actie komen. Iedere vrouw, man, bedrijf, winkel, kapper, bloemist, wijkorganisatie of wat voor organisatie dan ook kan helpen. Door informatie te verspreiden over meldmogelijkheden, op alle plekken waar vrouwen komen. Op de site staan daarom ook posters die je kunt downloaden als jij, je bedrijf of organisatie ook informatie en hulp wil bieden aan vrouwen die zich in een geweldsituatie bevinden.”

Orange the World

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Inmiddels doen in Nederland meer dan 125 gemeenten en 5 provincies mee aan de campagne.

 

De petitie is hier te vinden.

 

Bron: Orangetheworld.nl