Skip to main content

In maart is ons project  ‘Connect: het Rotterdamse Netwerk Vluchtelingen’ van start gegaan. Hierbij updaten wij u graag over de stand van zaken van Connect gedurende deze lastige tijden.

Het doel van het Connect is het creëren van een netwerk van vluchtelingenorganisaties en hun sleutelpersonen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke integratie en zelfredzaamheid van hun achterban. Daarnaast kunnen ze een impuls geven aan de verbetering van de positie en inbreng van vluchtelingen in onze stad.

Wij zijn er om Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond te helpen, met alle vragen die ze kunnen hebben. Onze vrijwilligers kunnen helpen bij:

• Doorverwijzing en begeleiding van mensen met een vluchtelingenachtergrond
• Uitleg over de Corona-maatregelen in eigen taal (Arabisch, Koerdisch, Tigrinya, Somalisch)
• Advies over of contact met algemene instellingen in Rotterdam

Helaas hebben in dit project de Corona maatregelen ook hun impact. Zo kunnen we geen spreekuren meer houden voor vluchtelingen en ook kunnen er voorlopig geen activiteiten gepland worden. Maar de vluchtelingenorganisaties zijn druk bezig met het informeren en helpen van hun achterban. In de onderstaande flyer ziet u waarmee ze kunnen helpen!