Skip to main content

We waren goed bezig met de projecten Kiezpijn, Hechting en Vision of their future. Helaas is door de Corona crisis veel veranderd voor de uitvoering van deze projecten.

Kiezpijn

Zelf een partner kiezen, de meesten van ons willen dat. Dat blijkt wel uit de vele dialogen die wij alleen al dit jaar hebben mogen voeren met ons mooie team van professionals bestaande uit ervaringsdeskundigen, aankomende maatschappelijk werkers, een leerkracht, een psycholoog en een natuurgeneeskundig therapeut/jongerenwerker.

Op middelbare scholen hebben wij toneelstukjes opgevoerd over taboe-onderwerpen, zoals huiselijk geweld, homoseksualiteit, racisme en gendergelijkheid. Iedereen bleek een mening te hebben, want dit raakt ons allemaal.

Jongen: Alles behalve een Surinaams meisje!

Dialoogleider: Wat is er mis met Surinaamse meisjes?

J: Die hebben grote vaders.

DL: En een Surinaams meisje met een kleine vader?

J: Ja, dat is geen probleem. Die kan ik wel aan.

DL: Oh, dan ligt het niet aan de afkomst……

J: Dat is waar.

Iedereen kent wel iemand die valt op hetzelfde geslacht. Daar zijn de meningen nog het sterkst over. Je bent voor of je bent tegen, iets daar tussenin lijkt weinig voor te komen. Thuiskomen met iemand van hetzelfde geslacht blijkt bij velen een probleem te zijn. Opvallend genoeg zijn de meeste jongeren milder voor hun (toekomstige) kinderen, maar lastig blijft het wel. Fijn dat het goede gesprek toch vaak als eerste wordt benoemd. De conversietherapieën, het bidden en de onteigeningen komen ook aan bod.

Keer op keer blijkt maar weer hoeveel jongeren in hun korte leven al hebben meegemaakt en dat zij dit durven te delen tijdens de dialogen. Wij horen graag hun verhalen en verwijzen ze door als nazorg gewenst is. Ook docenten zijn mensen (met een iets langer leven) die het nodige hebben meegemaakt. Als moderne ruimdenkende moeder verviel zij toch in de het patroon van het traditionele denken, toen haar dochter met een vriendin thuis kwam. Er was tijd nodig om eraan te wennen, maar het kwam goed. Mooi dat zij dat durfde te delen.

Vision of their future

In het klaslokaal worden 10 grote foto’s tentoongesteld. Leerlingen mogen zelf een foto uitkiezen. Deze wordt dan besproken. Dit jaar maakt de foto van een meisje in een badkuip weer veel los. Zij wordt al snel geassocieerd met zelfmoord. De serie ’13 reasons why’ komt ter sprake. Sociale media blijken dan toch ineens niet zo sociaal, maar wel onmisbaar.

Opvallend is dat er dit jaar serieus wordt gesproken over drillrap, net toen het veelvuldig in het nieuws was. In één klas bleek dat iedereen (zonder uitzondering) iemand kende die met een mes op zak liep. Ze begrepen het wel, want je bent niet veilig als anderen weten dat jij geen mes bij je hebt, dus ja, dan moet je wel.

De jongeren blijken erg creatief. Ze maken tekeningen, tiktok-filmpjes, andere korte filmpjes, gedichten en raps om hun toekomst vorm te geven. Deze worden gepresenteerd aan de klas. Gelukkig komen er geen wapens voor in hun toekomstbeeld. Verrassend is dat veel jonge mensen zo diep hadden nagedacht over hun creatie. Het zit wel goed met de volgende generatie filosofen en ondernemers. Niet iedereen wil in Rotterdam of Nederland blijven wonen. Er zijn ook niet genoeg woningen. Dat houdt ze nu al bezig.

Jongen (14 jaar): Ik neem het bedrijf van mijn vader over. […]

DL: Heb je een partner? Wil je kinderen?

J: Nou……(kijkt moeilijk) ik wil wel graag kleinkinderen. Het lijkt me erg leuk om opa te zijn.

DL: Tja, dat gaat niet zonder kinderen…….

Hechting

Meisjesbesnijdenis! “Gebeurt dat nog steeds?!” is de meest gestelde vraag van de aankomende zorgprofessionals. Ja, helaas wel.

Na een confronterend toneelstuk over 3 generaties vrouwen spreken wij met jongeren en professionals over de verschrikkingen van vrouwelijke genitale verminking (VGV). Ja, het is shockerend en er rust een groot taboe op. Wij informeren en beantwoorden alle vragen. Wat is VGV dan precies? Waarom wordt dat nog steeds gedaan? Wat kan je daartegen doen? Wij bespreken alles met een team van ervaringsdeskundigen, sleutelpersonen en een natuurgeneeskundig therapeut. Er bestaan nog veel (traditionele) misvattingen over VGV zoals, ‘het maakt je rein, je gaat als maagd het huwelijk in en een vrouw kan niet vreemdgaan als zijn nog nooit lustgevoelens heeft ervaren’. Die ruimen wij met alle liefde uit de weg.

Op vrijdag de 13e zouden we een volgend toneelstuk met dialoog doen voor de aankomende zorgprofessionals op het Albeda College. Deze werd afgezegd, omdat de docenten en studenten erg onrustig waren vanwege het virus en de school wilde geen risico’s nemen.

Alle projecten zijn wachtende op het moment dat wij ons mooie werk weer kunnen voortzetten in goede gezondheid!