Skip to main content

Onze Harry

“Mijn boodschap is heel simpel. De basis voor het menselijk bestaan is gelijkwaardigheid en respect. Waar je vandaan komt en wat je verleden is, maakt hierbij niets uit. Ik vind dat in de Nederlandse samenleving mensen te vaak op een repressieve manier in problemen worden gedefinieerd. Dat moet omgebogen worden. Dit kan door mensen te benaderen op een manier die hen uitdaagt hun talenten en kwaliteiten te laten zien. Dat is veel interessanter voor de toekomst.”

Op 14 december ’23 is de medeoprichter en de voormalige voorzitter van onze stichting, de heer Harry Bode, op zijn 78ste leeftijd overleden.

Harry had een groot hart en begrip voor jongeren, migranten en mensen in nood. Onvermoeibaar heeft hij verschillende projecten en organisaties in Rotterdam opgezet en aangestuurd. Onder andere als directeur van toenmalig Vluchtelingenwerk Rijnmond (VWR) heeft hij in 1995 het restaurant Bazaar opgezet, als een werkgelegenheid project voor vluchtelingen.

Hij was er trots op dat hij aan de wieg heeft gestaan van het Rotterdamse antidiscriminatiebureau RADAR. Uiteraard samen met anderen, want “nummer 1 word je nooit alleen!”.

Stichting Vrijwilligers Rotterdam was een ander initiatief van hem, dat was opgezet vanuit 37 vrijwillige sociëteiten onder zijn hoede.

In 1977 werd hij directeur van de Centrale Hervormde Jeugdraad en later het Centrum De Heuvel op het Grotekerkplein. Zijn opdracht was om het jeugdwerk meer in overeenstemming te brengen met de veranderende samenstelling van de Rotterdamse bevolking.

Andere initiatieven van Harry waren o.a. Asielzoekers Opleidings Centrum (AOC), Rotterdamse poppodium Baroeg, Platform Buitenlandse Arbeiders, Stichting Train, Ambachtelijk Ondernemerschap, Stichting Seedz en meerdere projecten vanuit zijn positie als beleidsmedewerker bij het Albeda College.

Met zijn initiatieven en projecten kon Harry daadwerkelijk verschil maken. Wij Rotterdammers zullen hem enorm missen.

Namens het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Stichting Me & Society wensen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.