Skip to main content

Internationale Vrouwendag is een jaarlijkse viering van de economische, politieke en sociale prestaties van vrouwen over de hele wereld. Het wordt gevierd op 8 maart en heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw.

Op deze dag staan vrouwen over de hele wereld centraal en vieren we wat vrouwen al hebben bereikt, maar strijden we ook nog steeds voor gelijkwaardigheid. Want zelfs anno 2023 zijn we nog niet waar we moeten zijn.

Eén wereld, duizend vrouwen

… is het thema voor Internationale Vrouwendag 2024 en gaat over de verschillen én overeenkomsten tussen vrouwen uit Nederland, maar vanuit verschillende culturen. Met subthema’s die gaan over culturele verschillen bij geboorte, huwelijk, werk en de dood.  Een positief thema, want hoe mooi is het dat alle vrouwen uniek en verschillend zijn maar ook overeenkomsten hebben? Met het thema ‘Eén wereld, duizend vrouwen’ kunnen wij elkaar inspireren maar kunnen wij ook van elkaar leren (Bron: https://www.internationale-vrouwendag.nl/thema-2024-een-wereld-duizend-vrouwen/)

Er worden landelijk tientallen activiteiten georganiseerd. Een overzicht van de activiteiten in Zuid-Holland vind je op https://www.internationale-vrouwendag.nl/vrouwendag-2024-zuid-holland/. In Rotterdam wordt onder andere de Rotterdamse Vrouw van het Jaar 2024 bekend gemaakt: Een speciale dag gericht om aandacht te vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme. De dag staat in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Dit jaar’s thema aangekondigd door UN WOMAN ORGANISATION luidt;  ‘Invest in women: Accelerate progress

De oorsprong van Internationale Vrouwendag

De oorsprong van Internationale Vrouwendag kan worden teruggevoerd tot 1908, toen 15.000 vrouwen in New York City de straat op gingen om te demonstreren voor hun recht op stemrecht, betere arbeidsomstandigheden en kortere werkdagen. Een jaar later, in 1909, werd de eerste Nationale Vrouwendag gevierd in de Verenigde Staten, terwijl in Europa vrouwen zich verenigden in de strijd voor gelijke rechten.

Op 19 maart 1911 werd voor het eerst Internationale Vrouwendag gevierd. Dit gebeurde op initiatief van Clara Zetkin, een Duitse feminist, die het idee had om een speciale dag te creëren om de rechten van vrouwen te benadrukken en te promoten. De datum werd gekozen om de staking van textielarbeiders in New York City te herdenken die een jaar eerder plaatsvond. In dat jaar kwamen meer dan 100.000 mensen bijeen om te demonstreren voor betere arbeidsomstandigheden en stemrecht voor vrouwen.

In de jaren die volgden, werd Internationale Vrouwendag steeds meer een wereldwijd fenomeen, waarbij vrouwen over de hele wereld zich verenigden om te strijden voor gelijke rechten en gelijke behandeling.

Internationale Vrouwendag vandaag de dag

In de afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van vrouwenrechten. Veel landen hebben wetten aangenomen om discriminatie op basis van geslacht te verbieden en om de rechten van vrouwen te beschermen. Vrouwen hebben toegang gekregen tot onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid en hebben de mogelijkheid om te stemmen en politieke ambten te bekleden.

Ondanks deze vooruitgang blijft er nog steeds veel te doen om volledige gendergelijkheid te bereiken. Vrouwen worden nog steeds geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt, gendergerelateerd geweld en andere vormen van ongelijkheid. Het doel van Internationale Vrouwendag is om deze kwesties onder de aandacht te brengen en om te pleiten voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen over de hele wereld.

De thema’s van Internationale Vrouwendag

Elk jaar heeft Internationale Vrouwendag een thema, dat een specifiek aspect van de strijd voor gendergelijkheid benadrukt. Enkele thema’s van de afgelopen jaren waren:

2023: “Onbeperkt Leefbaar” – Stilstaan bij wat vrouwen kunnen doen om ons leven weer onbeperkt leefbaar te maken.

2022: “Choose to Challenge” – Het uitdagen van genderongelijkheid en het streven naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

2021: “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world” – Het benadrukken van de impact van de COVID-19-pandemie op vrouwen en de noodzaak om meer vrouwen in leidinggevende functies te hebben om gendergelijkheid te bevorderen.

2020: “I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights” – Het promoten van de gelijkheid van vrouwen en het benadrukken van de noodzaak om genderdiscriminatie en geweld tegen vrouwen te stoppen.

2019: “Think equal, build smart, innovate for change” – Het benadrukken van de noodzaak om innovatieve oplossingen te vinden om genderongelijkheid aan te pakken en de gelijkheid van vrouwen te bevorderen.

2018: “Time is Now: Rural and urban activists transforming women’s lives” – Het benadrukken van de bijdragen van vrouwen uit zowel stedelijke als landelijke gebieden en hun inzet voor gendergelijkheid en de bevordering van vrouwenrechten.

2017: “Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030” – Het promoten van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en het benadrukken van de noodzaak om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

2016: “Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality” – Het promoten van gendergelijkheid en de bevordering van vrouwenrechten om ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen op gelijke voet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Deze thema’s zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op specifieke uitdagingen waarmee vrouwen wereldwijd worden geconfronteerd en om bij te dragen aan het bevorderen van gendergelijkheid. Door middel van evenementen, demonstraties en sociale media-acties worden mensen aangemoedigd om deze thema’s te bespreken en actie te ondernemen om genderongelijkheid te bestrijden.

Wat kan jij doen?

We geven je graag enkele tips om de rechten van vrouwen te ondersteunen en te bevorderen:

  1. Onderwijs: Steun organisaties die zich inzetten voor de toegang tot onderwijs voor meisjes en vrouwen. Onderwijs kan vrouwen helpen hun vaardigheden en kennis te vergroten en hun economische, sociale en politieke mogelijkheden te verbeteren.
  2. Politieke participatie: Ondersteun vrouwen in hun streven naar politieke participatie en gelijke vertegenwoordiging. Moedig vrouwelijke kandidaten aan en stem op hen als ze zich verkiesbaar stellen.
  3. Bewustwording: Vergroot het bewustzijn over de uitdagingen en obstakels waarmee vrouwen in verschillende delen van de wereld worden geconfronteerd. Leer over genderongelijkheid en steun organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten.
  4. Economische empowerment: Steun vrouwenondernemers en koop producten en diensten van bedrijven die eigendom zijn van vrouwen of die vrouwelijke werknemers ondersteunen. Dit kan vrouwen helpen om economisch onafhankelijk te worden en hun levensomstandigheden te verbeteren.
  5. Geweld tegen vrouwen: Sta op tegen geweld tegen vrouwen en steun organisaties die slachtoffers van geweld en misbruik helpen. Moedig openbaar beleid aan dat gericht is op het beëindigen van geweld tegen vrouwen en het creëren van veilige en ondersteunende gemeenschappen.

Door deze tips in de praktijk te brengen, kunnen we allemaal bijdragen aan het bevorderen van de rechten en de gelijkheid van vrouwen, waar ter wereld zij ook leven.