Skip to main content

Je hebt het vast al voorbij zien komen; onze theatervoorstellingen Kiezpijn, Hechting en Blackout. Met deze voorstellingen gaan wij langs scholen en organisaties en deze geven wij op een heel interactieve wijze. Maar wat houdt dat nou precies in? Wat is nou eigenlijk ‘interactief theater’? En waarom is dit interessant voor zowel scholen als organisaties?

Interactief theater is een vorm van theater waarbij het publiek actief deelneemt aan de voorstelling in plaats van alleen maar passief te kijken. Ons doel is de kloof tussen onze acteurs en het publiek te verkleinen en de toeschouwers meer betrokken te maken bij de uitvoering.

Meedoen met de acteurs

In het algemeen kan bij interactief theater het publiek bijvoorbeeld worden gevraagd om te helpen bij het oplossen van een mysterie of om deel te nemen aan improvisatie-oefeningen. Het kan ook betekenen dat het publiek wordt uitgenodigd om rond te lopen en deel te nemen aan verschillende delen van de uitvoering op verschillende locaties.

Interactief theater biedt een meer persoonlijke en participatieve ervaring voor het publiek en kan een geweldige manier zijn om mensen te betrekken bij het theater en hen een gevoel van gemeenschap te geven.

Interactief theater op scholen

Interactief theater kan voor scholen een waardevolle aanvulling zijn op het reguliere lesprogramma om verschillende redenen. Zo stimuleert het de creativiteit en verbeeldingskracht van leerlingen en studenten, want door deel te nemen aan interactief theater worden zij aangemoedigd om buiten de gebaande paden te denken en nieuwe ideeën te verkennen. Ook bevordert het de sociale vaardigheden. Interactief theater biedt leerlingen namelijk de kans om samen te werken en te communiceren met anderen. Door actief deel te nemen aan de voorstelling, kunnen zij hun sociale vaardigheden verbeteren en leren hoe ze effectief kunnen samenwerken.

Interactief theater kan studenten helpen hun zelfvertrouwen te vergroten en hun angst om voor een publiek te spreken te overwinnen. Zij leren hun eigen stem te vinden en zichzelf uit te drukken. Tevens biedt het hen een mogelijkheid om te leren middels ervaringen (van anderen); zij leren op een praktische manier concepten en ideeën te begrijpen en krijgen ook handvatten om dit in de praktijk toe te passen.

Het allerfijnste aan interactief theater is wellicht dat het leren leuk en boeiend maakt. Studenten kunnen leren en zich tegelijkertijd vermaken, wat het leren leuker en gemakkelijker maakt.

Kortom, interactief theater biedt studenten een unieke leerervaring die hun creativiteit, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en begrip van lesmaterialen kan verbeteren.

Interactief theater binnen organisaties

Interactief theater werkt niet alleen heel goed voor studenten. Ook voor organisaties kan dit de samenwerking en communicatie tussen collega’s onderling verbeteren. Door deel te nemen aan interactief theater, kunnen zij namelijk eventuele barrières tussen hen doorbreken en dit kan hen dichter bij elkaar brengen.

Interactief theater moedigt collega’s aan om buiten hun comfortzone te stappen en nieuwe ideeën te verkennen. Dit kan leiden tot innovatieve oplossingen voor problemen op de werkvloer. Het kan ze ook helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en zich bewuster te worden van hun sterke punten en beperkingen. Dit kan hen helpen hun potentieel op de werkvloer beter te benutten.

Ten slotte is het ook een leuke manier om stress te verminderen; het volgen van een interactieve theatervoorstelling is immers ook een leuke en creatieve activiteit voor collega’s onderling. Het kan bovendien een geweldige manier zijn om teambuilding te bevorderen en een gevoel van gemeenschap binnen de groep te creëren. Dit helpt vervolgens weer om de motivatie en betrokkenheid van de groep te vergroten.

Interactief theater kan voor een groep collega’s dus een leuke en effectieve manier zijn om samen te werken, te communiceren, creativiteit en innovatie te stimuleren en een sterker team te vormen.

Onze interactieve theatervoorstellingen

Hoe maken we los wat vastzit? En waarom zouden we dat doen? Hoe brengen we taboeonderwerpen onder de aandacht van jongeren zonder hen een mening op te dringen? Eigen keuzen maken in het leven bepaalt of je je kunt ontwikkelen tot een zelfstandig mens die vrij in het leven staat.

Tijdens de Kiezpijn voorstellingen vertellen acteurs verhalen van jongeren die klem zijn komen te zitten tussen hun (traditionele) opvoeding en hun ervaringen in de huidige samenleving. Dit zijn waargebeurde en deels eigen verhalen, aansluitend bij de belevingswereld van jongeren.

Black Out is een interactieve theatervoorstelling waarbij we racisme en discriminatie in relatie tot het koloniale verleden en slavernij willen aankaarten. Deze voorstellingen worden gehouden op Rotterdamse middelbare scholen en in de huizen van de wijk.

Bij Hechting staan het bespreekbaar maken van de problematiek rondom meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), het creëren van bewustwording en het bieden van nazorg centraal.

Aansluitend dialoog

Na afloop van iedere voorstelling worden de toeschouwers bevraagd en betrokken in een dialoog door onze ervaren dialoogbegeleiders. De thema’s die in onze voorstellingen centraal staan, zijn vaak onbespreekbaar en kunnen gevoelig liggen. Dit komt door culturele verschillen, maar ook door schaamte, vooroordelen, angst en/of onwetendheid. Onze voorstellingen zijn echter te indringend om er onderuit te komen.

Toeschouwers worden uitgedaagd voorbeelden te noemen uit hun eigen situatie en beleving. Het is hierbij erg belangrijk om hen aan het woord te laten zonder te oordelen. Hierdoor kunnen er heftige en extreme meningen op tafel komen. Onze gespreksleiders gaan hier professioneel mee om door iedereen in zijn waarde te laten, met als uitgangspunt de grondwet en mensenrechten. Als gedrag of meningen in strijd zijn hiermee, wordt dit benoemd.

Het publiek wordt aan het einde altijd bedankt voor hun openheid, respect en luisterend oor. Zij applaudisseren voor elkaar en accepteren dat iedereen anders mag zijn.

 

Wilt u meer informatie over onze interactieve theatervoorstellingen? Neemt u dan contact op met Elsbeth Hamberg via e.hamberg@meandsociety.com.