Skip to main content

Op maandag 4 december organiseren wij een netwerkbijeenkomst in het kader van de afsluiting van ons project Connect, dat wij de afgelopen 4 jaren hebben gedraaid. Tijdens deze bijeenkomst willen we een impuls geven aan de netwerkrelaties tussen de vluchtelingenorganisaties, de algemene instellingen en de gemeentelijke diensten.

Met deze netwerkbijeenkomst willen we een impuls geven aan denetwerkrelaties tussen de vluchtelingenorganisaties, de algemeneinstellingen en de gemeentelijke diensten. De deelnemers makenkennis met elkaar en laten zien wat hun organisaties te biedenhebben. Er wordt gezocht naar de raakvlakken voor samenwerkingen afnemen van elkaars diensten. Alle relevante thema’s waarmeeRotterdammers te maken hebben komen aan bod.

De professionals en de vrijwilligers die actief zijn in welzijn,wijkgerichte activiteiten, armoedebestrijding, taalaanbieders,werkgelegenheid, opleidingen, inburgering, gemeentelijke diensten,vrouwenemancipatie, onderwijsondersteuning, ondernemerschap,etc. worden uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan debijeenkomst.

Programma

15.00 – 15.30 Inloop
15.30 – 15.45 Welkomstwoord en toelichting over de bijeenkomst
15.45 – 16.00 Presentatie Connect, het Rotterdamse netwerkvluchtelingenorganisaties + de online kennisbank ‘A New Spring’
16.00 – 16.15 Presentatie RANN (Rotterdams ArbeidsparticipatieNetwerk Nieuwkomers)
16.15 – 16.30 Pauze
16.30 – 17.30 Speed dates
17.30 – 18.00 Informeel bij elkaar zijn met hapjes en drankjes

Wanneer: Maandag 4 december 2023
Tijd: 15.00 uur – 18.00 uur
Waar: Gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5, Rotterdam

Aanmelding verloopt via Mahmoud Chavoushi, m.chavoushi@meandsociety.com.

 

.