Skip to main content

Online deskundigheidsbevordering wordt zo langzamerhand gewoon binnen het project Connect: het Rotterdamse netwerk vluchtelingen.

Twee werkconsulenten van het team statushouders van de afdeling werk & inkomen van de gemeente Rotterdam gaven een presentatie over hun werkzaamheden. Deze presentatie ging over de klantreis van de statushouder, van het krijgen van een woning in gemeente Rotterdam, een zorgverzekering en starten met de Nederlandse taal tot een (hopelijke) uitstroom naar betaald werk of studie. Omdat statushouders een andere begeleiding nodig hebben dan Rotterdammers die in Nederland zijn geboren is het team een aantal jaar geleden opgericht.

Door deze deskundigheidssessies leren onze sleutelpersonen van de vluchtelingenorganisaties steeds beter de sociale kaart van Rotterdam kennen en kunnen ze hun achterban steeds beter op weg helpen bij vragen. Ook wordt door deze sessies gebouwd aan een netwerk, want de verschillende instellingen die de sessies verzorgen leren ook onze sleutelpersonen kennen en kunnen hen inschakelen als dat nodig blijkt.

Zo ontstaan de zogenoemde korte lijntjes, die handig zijn voor alle partijen. Een win-win-oplossing J