Connect: Het Rotterdamse Netwerk Vluchtelingen

Connect is een netwerk van Rotterdamse vluchtelingenorganisaties. De organisaties binnen ons netwerk zijn: Stichting Asiya, Stichting African United Women, Jemenitische Nederlandse Vriendschapsvereniging, Koerdische Vereniging Midia Rotterdam, Stichting Maanta, Soedanese Vereniging Gemeenschap Rijnmond, Stichting Morwarid, Iraanse Vrouwen Groep. Ook ondersteunen we vanuit de stichting zelf Syrische en Turkse Rotterdammers.

Stichting me & society wil met Connect deze organisaties ondersteunen bij het vormgeven van hun brugfunctie tussen Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond en maatschappelijke organisaties en instellingen. Binnen het netwerk wordt intensief samengewerkt en worden faciliteiten geboden aan de vluchtelingenorganisaties en hun sleutelpersonen om hun brugfunctie invulling en vorm te kunnen geven.

 Wij doen dit door het bieden van een locatie waar de organisaties activiteiten kunnen organiseren voor hun doelgroep, zoals spreekuren, taallessen, voorlichtingsbijeenkomsten. Ook organiseren we kennissessies met de maatschappelijke instellingen, zodat de sleutelpersonen hun kennis over onderwerpen als gezondheid, opvoeding, werk & inkomen, etc. kunnen vergroten en beter kunnen doorverwijzen.

Met Connect willen we zelforganisaties van vluchtelingen en hun sleutelpersonen helpen een netwerk op te bouwen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke integratie en zelfredzaamheid van hun achterban. Tevens kunnen ze een impuls geven aan de verbetering van de positie en inbreng van vluchtelingen in onze stad.

De sleutelpersonen van de zelforganisaties kunnen Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond helpen bij o.a.:

Vragen over zaken als werk & inkomen, taal, (gezondheids-)zorg, participatie, culturele normen en waarden;
Doorverwijzing en begeleiding naar een maatschappelijke organisatie of instellingen;
Advies over en contact met algemene instellingen in Rotterdam.

Contactpersonen

 

Stichting African United Women
Contactpersoon: Bridget Nalwoga
https://www.facebook.com/African-United-Women-Stichting-174994605899258/
Mail: bridgetnalwoga@yahoo.com
Tel.nr. 06-19993775 (Bridget)

Jemenitische Nederlandse Vriendschapsvereniging
Contactpersoon: Saif Alhadi
https://www.facebook.com/groups/487694715396989/
Mail: Saifalhadi@yahoo.com
Tel.nr. 06 26807211 (Saif)

Soedanese Vereniging Gemeenschap Rijnmond
Contactpersoon: Arafat Abdulrahim Osman Joda
Mail: mashakil0031@hotmail.com
Tel.nr.: 06 10690294 (Arafat)

Stichting Asiya
Contactpersoon: Rukio Adow
www.stichtingasiya.nl
Mail: stichtingasiya@gmail.com
Tel.nr. 06 14474340 (Rukio)


Stichting Maanta

Contactpersoon: Ali Yahye
Maantaworks.org
Mail: info@maantaworks.org
Tel.nr. 06 52056816 (Ali)


Koerdische Vereniging Midia Rotterdam

Contactpersonen: Payman Sarhang en Hewa Kardi
Mail: hsarhang@yahoo.com; hewahashim@yahoo.com
Tel.nr. 06 10674005 (Payman); 06 19599182 (Hewa); 06 50952333 (Shahabad)

Stichting Morwarid
Contactpersonen: Razia Samsor en Torpakai Nemad
Mail: r_samsor@hotmail.com; t.nemad@hotmail.com
Tel.nrs.: 06 84154436 (Razia); 06 47400812 (Torpakai)

Connect is een project van Stichting Me & Society. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elsbeth Hamberg via 06-47522562 of mail naar e.hamberg@meandsociety.com.