Taaltrajecten 2020

Taal gaat hand in hand met zelfredzaamheid. Met onze taalcursussen willen wij Rotterdamse migranten, die moeilijkheden hebben om hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te ontwikkelen, een passend taaltraject aanbieden om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. Dit doen wij door wekelijkse klassikale lessen met persoonlijke begeleiding te combineren. In het taaltraject wordt de focus gelegd op thema’s binnen de kaders gezondheid, werk en ouderbetrokkenheid.

Opzet

Van maart tot juli 2020 organiseren wij vier taaltrajecten in Rotterdam. Deze taaltrajecten zijn erop gericht om eerste generatie laaggeletterde Rotterdamse migranten, die moeilijkheden hebben om hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te ontwikkelen en hiermee zelfredzaam te zijn, een passend taaltraject (niveau A1 en A2) te bieden. Het is een oriënterend traject, wat betekent dat het traject aansluit op de behoeften van de deelnemers. Door aan te sluiten bij de eigen motieven en behoeften, wordt resultaat sneller bewerkstelligd en zal het leereffect groter zijn.

In het traject is ruimte voor 60 deelnemers die worden ingedeeld in vier groepen. Er zullen vier groepen van 15 deelnemers starten in de Rotterdamse gebieden Feijenoord, Centrum, Oude Noorden en Kralingen/Crooswijk.

Onze deelnemers krijgen wekelijks een klassikale taalles (15 lessen in totaal) om de basis van de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. De taalvrijwilligers zullen tijdens deze groepslessen de taaldocent ondersteunen. Naast de taallessen gaan de taalvrijwilligers de deelnemers ook buiten de les om 1-op-1 begeleiding geven.

Ben je geïnteresseerd om als taalvrijwilliger of deelnemer mee te doen met het project of heb je vragen en wens je meer informatie? Neem dan contact op met Berdien Muller via 06 519 958 07. Mailen kan via b.muller@meandsociety.com.