Kies Keurig

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Stichting ‘me & society’ in 2014 gestart met de uitvoering van het project Kies Keurig.

Er werden 64 dialoogbijeenkomsten georganiseerd over de taboeonderwerpen: huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, achterlating en eergerelateerd geweld.

Dit project werd uitgevoerd door leden van de Afghaanse, Somalische en Koerdische gemeenschappen.

In dit kader waren 6 kaderleden van diverse vluchtelingenorganisaties uit Rotterdam en Amsterdam opgeleid om deze dialoogbijeenkomsten te leiden. Het doel van het project was om de bovengenoemde taboeonderwerpen bespreekbaar te maken binnen de genoemde gemeenschappen.

Tijdens de dialoogbijeenkomsten werd er gebruik gemaakt van de dialoogmethode. Om de gewenste bewustwording en mentaliteitsverandering bij de doelgroepen teweeg te brengen wordt het ASE-model ingebed in de dialoogmethode.

Wilt u graag meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op via info@meandsociety.com.