Vitamine Taal

Taal speelt een grote rol op het gebied van gezondheidsverbetering. Met Vitamine Taal willen we eerste generatie migranten zelfredzamer maken in de Nederlandse samenleving door hun taal- en gezondheidsvaardigheden te vergroten. Taalachterstanden leiden tot hoge kosten op het gebied van de gezondheidszorg door bijvoorbeeld frequent bezoek aan de huisarts, verkeerd medicijngebruik, beperkte gezondheidsvaardigheden etc.

Gezondheidsvaardigheden zijn sociale en cognitieve vaardigheden die nodig zijn om toegang te hebben tot informatie over een goede gezondheid en om deze informatie te begrijpen en te gebruiken. Taal is een van deze vaardigheden. Eén van de voornaamste aandachtsgroepen op dit gebied zijn allochtonen van de eerste generatie.

Opzet

Het project Vitamine Taal is erop gericht om 15 eerste generatie migranten en 10 Rotterdamse taalvrijwilligers aan elkaar te koppelen voor een twaalfdelige één-op-één informele taalactiviteit in combinatie met gezamenlijke taallessen, met als doel de eerste generatie migranten zelfredzamer te maken in de Nederlandse samenleving door hun taal- en gezondheidsvaardigheden te vergroten en het bevorderen van de maatschappelijke participatie van Rotterdammers met een hoog taalniveau als taalvrijwilliger.

Onze deelnemers krijgen wekelijks een gezamenlijke taalles (25 lessen in totaal) om de basis van de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. Tijdens deze taallessen wordt de focus gelegd op gezondheid gerelateerde thema’s, zoals het Nederlandse zorgsysteem, Gezonde leefstijl, Ziekten en Communiceren met zorgverleners.

De taalvrijwilligers zullen tijdens deze groepslessen de taaldocent ondersteunen. Naast de taallessen zullen de taalvrijwilligers de deelnemers ook een stukje persoonlijke begeleiding geven op gebieden waar zij tegenaan lopen.

 

Ben je geïnteresseerd om als taalvrijwilliger of deelnemer mee te doen met het project of heb je vragen en wens je meer informatie? Neem dan contact op met Berdien Muller via 06 519 958 07. Mailen kan via info@meandsociety.com.