Skip to main content

Stichting ‘me & society’ is sinds korte opzoek naar geschikte kandidaten voor de functie bestuurssecretaris.

Binnen het bestuur van de Stichting draagt de secretaris zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Stichting. De bestuurder heeft affiniteit met maatschappelijke vraagstukken, met de taken en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij/Zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat adequate besluiten nemen en dit om te zetten in acties.

Na 2 á 3 bestuursvergaderingen als aspirant bestuurslid, committeert de bestuurssecretaris zich om voor een periode van ten minste 2 jaar als bestuurslid te functioneren.

Taken:

 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen.
 • Zet samen met andere bestuursleden het beleid van de stichting uit, denkt mee aan nieuwe projectideeën en houdt toezicht op het verloop van projecten.
 • Houdt de PR en communicatie beleid actueel en adviseert de werkorganisatie en het bestuur hierover.
 • Notuleert bestuursvergaderingen, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding.
 • Correspondenties namens de stichting met externe relaties (financiers, partners, netwerkrelaties, etc.).
 • Schrijven en aanleveren teksten op bestuurlijk vlak voor de website.
 • Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel.

De uitvoerende taken kunnen gedelegeerd worden aan de coördinator van de stichting.

Functie-eisen: 

 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Aanleg voor en affiniteit met bestuurlijke rollen en taken.
 • Waar nodig is in staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.
 • Flexibele en samenwerkende instelling.
 • Sterk in netwerken met een open houding.
 • Inspirerend en meedenkend over vernieuwende ideeën.
 • Volgt en signaleert de maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de stichting.
 • Goede omgang met vrijwilligers en werknemers.
 • Is beschikbaar voor adequate overleggen, vergaderingen en adviesvragen.
 • Aantoonbare ervaringen hebben met sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Voor meer informatie maak contact op met de heer Mahmoud Chavoushi: m.chavoushi@meandsociety.com