Skip to main content

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) organiseert, na het succes van vorig jaar, opnieuw een zomertour door verschillende regio’s in Nederland. De tour met onze interactieve voorstelling Kiezpijn zal te zien zijn in steden zoals Apeldoorn, Den Haag, Ede, Enschede, Helmond en Roermond. Deze voorstelling richt zich op het bespreekbaar maken van dilemma’s, keuzevrijheid en weerbaarheid binnen relaties.

De zomertour wordt wederom in samenwerking met hulpverleningsorganisaties zoals Veilig Thuis, GGD, wijkteams en gemeentes georganiseerd. Gedurende de zomermaanden trekt de tour door het land met als doel bewustzijn te creëren rondom huwelijksdwang en achterlating.

In Kiezpijn worden twee waargebeurde verhalen verteld door acteurs over huwelijksdwang en het omgaan met keuzevrijheid. Aansluitend gaan het publiek en professionals van organisaties zoals LKHA, Veilig Thuis en Stichting Me & Society met elkaar in gesprek. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de drempels die (mogelijke) slachtoffers ervaren bij het vragen om hulp en de handelingsverlegenheid van de hulpverlening.

LKHA campagne

Jaarlijks lopen honderden jongeren tijdens hun vakantie het risico om gedwongen te worden te trouwen of achtergelaten te worden in het buitenland. De LKHA lanceert haar campagne om ervoor te zorgen dat mogelijke slachtoffers hun vermoedens serieus nemen en ook bij twijfel direct hulp zoeken. Als je bang bent dat je familiebezoek of zonvakantie eindigt in een enkele reis of als je denkt dat iemand anders in een soortgelijke situatie verkeert, is het van groot belang om onmiddellijk contact op te nemen voor hulp.

Gedwongen huwelijken: Een wereldwijd probleem

Gedwongen huwelijken komen wereldwijd voor en zijn diepgeworteld in bepaalde culturele, sociale en economische tradities. Hoewel ze in verschillende vormen voorkomen, zijn gedwongen huwelijken vaak het resultaat van sociale druk, economische noodzaak of culturele overtuigingen. In veel gevallen worden jongeren, vooral meisjes, gedwongen te trouwen tegen hun wil, vaak om familierelaties te versterken, economische zekerheid te garanderen of de eer van de familie te beschermen.

Landen en culturen met hoogste incidentie

Gedwongen huwelijken komen veel voor in landen in Zuid-Azië, het Midden-Oosten, en delen van Afrika, zoals:

– India en Pakistan: Hier is de praktijk vaak verweven met sociale status en economische overwegingen. Huwelijken worden geregeld om familiebanden te versterken en economische zekerheid te waarborgen.

– Afghanistan: In Afghanistan worden jonge meisjes vaak uitgehuwelijkt als onderdeel van stam- en familieovereenkomsten.

– Nigeria en Somalië: In deze landen spelen culturele en religieuze overtuigingen een grote rol bij het afdwingen van huwelijken, vaak op zeer jonge leeftijd.

– Midden-Oosten (bijv. Jemen, Syrië): Hier wordt gedwongen huwelijk soms gebruikt om economische zekerheid te bieden of om de eer van de familie te beschermen.

Signalen van een mogelijk gedwongen huwelijk

Het herkennen van signalen van een gedwongen huwelijk kan lastig zijn, maar het is van groot belang om alert te zijn op:

– Verandering in gedrag: Plotselinge teruggetrokkenheid, angst of depressie kan duiden op problemen thuis.

– Verlies van vrijheid: Jongeren die plotseling niet meer mogen deelnemen aan sociale activiteiten of die onder strikte controle staan van familieleden.

– Gesprekken over plotselinge reisplannen: Onverwachte plannen voor een lange vakantie of bezoek aan familie in het buitenland kunnen wijzen op een mogelijke gedwongen huwelijksreis.

– Overmatige geheimhouding: Bij geheimzinnigheid over familieplannen of -activiteiten kan het zijn dat een jongere iets probeert te verbergen.

– Ongewone controle door ouders of familie: Zoals monitoring van telefoon- en internetgebruik of fysieke restricties die bewegingen beperken.

Handvatten voor actie

Als je vermoedt dat iemand in je omgeving het slachtoffer kan worden van een gedwongen huwelijk, zijn er stappen die je kunt nemen:

– Zoek een vertrouwenspersoon: Praat met de persoon in kwestie op een veilige manier en zonder oordeel. Probeer te begrijpen wat er speelt en bied je steun aan.

– Contacteer hulporganisaties: Neem contact op met organisaties zoals Veilig Thuis, LKHA, of gespecialiseerde organisaties voor advies en ondersteuning.

– Bied praktische ondersteuning: Help bij het vinden van betrouwbare informatie en het leggen van contact met instanties die kunnen helpen, zoals advocaten of sociale werkers.

– Wees discreet en respecteer privacy: Het is belangrijk om voorzichtig te werk te gaan om de veiligheid van de betrokken persoon niet in gevaar te brengen.

– Blijf betrokken: Houd contact met de persoon en blijf hen steunen, ook als ze beslissingen nemen die je misschien niet direct begrijpt.

Door alert te zijn op deze signalen en bereid te zijn om actie te ondernemen, kunnen we samen een verschil maken en mensen helpen die het risico lopen slachtoffer te worden van een gedwongen huwelijk.

 

Wil je meer weten over de zomertour met Kiezpijn van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating? Neem dan contact op via: diny.flierman@veiligthuishaaglanden.nl.