Skip to main content

Een maand geleden zijn wij een bijzonder nieuw project gestart; Samen Nederlands Leren. In zeer goed overleg hebben wij dit project overgenomen van Stichting Beter Zien, Anders Kijken.

Het bijzondere aan dit taalproject is dat het specifiek gericht is op blinde en slechtziende migranten. Deze groep heeft vaak te maken met dubbele uitdagingen: naast het leren van een nieuwe taal, moeten ze ook omgaan met hun visuele beperking. Voor deze doelgroep is het taalaanbod in Nederland bijna nihil, waardoor deze lessen een broodnodige en unieke ondersteuning bieden.

Unieke aspecten van de lessen

In tegenstelling tot onze reguliere taallessen, zijn de taallessen voor blinde en slechtziende migranten altijd één-op-één. Dit betekent dat elke leerling individuele aandacht krijgt van een gespecialiseerde taalcoach. Deze persoonlijke aanpak is cruciaal, omdat de lessen hierdoor volledig kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften en leerstijlen van de leerlingen.

De taallessen zijn niet alleen gericht op het leren van de Nederlandse taal, maar ook op het verbeteren van dagelijkse communicatievaardigheden. Omdat veel van deze migranten moeite hebben met toegang tot onderwijs en andere taalprogramma’s, biedt dit project hun een kans om zich beter te integreren in de samenleving.

Flexibele en toegankelijke lesmethoden

Een belangrijk kenmerk van deze taallessen is de flexibiliteit in de lesmethoden. Er wordt gebruikgemaakt van braille, gesproken tekst en van digitale hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor mensen met een visuele beperking. Deze materialen nemen wij grotendeels over van Stichting Beter Zien Anders Kijken. De lessen kunnen hiernaast ook worden aangepast aan de individuele omstandigheden van de cursisten, zoals hun voorkennis van de taal en hun persoonlijke doelen.

Waarom dit project zo belangrijk is

Blinde en slechtziende migranten vormen een groep die vaak over het hoofd wordt gezien in reguliere onderwijsprogramma’s. Ze lopen een groter risico op sociale isolatie en uitsluiting. Door hun taallessen aan te bieden, krijgen ze de kans om hun zelfstandigheid te vergroten, beter te communiceren en actiever deel te nemen aan de maatschappij.

Enkele feiten over taallessen voor blinde en slechtziende migranten:

– Toegankelijkheid: Minder dan 1% van de taalcursussen in Nederland is toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

– Op maat gemaakt onderwijs: Blinde en slechtziende leerlingen hebben specifieke behoeften die variëren van brailleonderwijs tot het gebruik van gespecialiseerde software en apparatuur voor visuele hulp.

– Inzet van technologie: Moderne technologie, zoals spraakgestuurde software en braillelezers, speelt een cruciale rol in het onderwijs voor deze doelgroep.

Signalen van behoefte aan specifieke taalondersteuning

Blinde en slechtziende migranten kunnen signalen vertonen die wijzen op een behoefte aan specifieke taalondersteuning, zoals:

– Moeite met sociale interacties: Problemen bij het begrijpen en reageren op gesproken taal in een sociale context.

– Beperkte zelfstandigheid: Moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten die taalkennis vereisen, zoals winkelen of openbaar vervoer gebruiken.

– Gebrek aan toegang tot informatie: Onvermogen om informatie uit geschreven bronnen te halen, zoals brieven of officiële documenten.

Hoe kan jij helpen?

Als je iemand kent die baat zou kunnen hebben bij deze lessen, dan kun je hun op de volgende manieren ondersteunen:

– Informeer hen over de mogelijkheden: Vertel ze over de beschikbare taallessen en help bij het aanmelden.

– Bied hulp bij vervoer: Sommige cursisten hebben mogelijk hulp nodig om naar de lessen te komen.

– Moedig hen aan: Geef morele steun en motiveer hen om door te zetten, ook als het moeilijk is.

Dit taalproject biedt blinde en slechtziende migranten een kans om een nieuwe taal te leren en hun zelfstandigheid te vergroten. Voor meer informatie over dit unieke initiatief kan je contact opnemen met onze projectleider Olympia Latupeirissa via o.latupeirissa@mandsociety.com.