Skip to main content

Het einde van 2023 is alweer in zicht! Dit betekent dat we graag terugblikken op al het moois dat we het afgelopen jaar hebben gedaan.

Terwijl we de laatste dagen van 2023 benaderen, nemen we graag de tijd om terug te kijken op een jaar vol mooie momenten, groei en mijlpalen. Het afgelopen jaar was een reis vol uitdagingen die we met vastberadenheid zijn aangegaan, met kansen die we met open armen hebben ontvangen.

Van inspirerende samenwerkingen en van het vieren van succesvolle projecten tot het omarmen van belangrijke leermomenten – elk moment heeft bijgedragen aan ons verhaal in 2023.

Laten we samen terugblikken op het afgelopen jaar, de hoogtepunten die ons hebben gevormd, en vooral, onze diepe dankbaarheid voor degenen die dit jaar tot een onvergetelijke ervaring hebben gemaakt.

We kijken terug op onze Nederlandse taallessen en het netwerkevent Lezen 3.0 dat we organiseerden in samenwerking met Stichting Proteas. Ook blikken we terug op onze dialoogtheater projecten Kiezpijn en Hechting en we vertellen je meer over het vluchtelingennetwerk Connect dat dit jaar voor het laatst georganiseerd werd. Ten slotte vertellen we graag meer over Theater Team Avontura, ons nieuwe theaterproject voor het basisonderwijs.

Nederlandse taallessen

De laatste Nederlandse taallessen van 2023 zijn alweer achter de rug. Het jaar is voorbijgevlogen en wederom kijken we weer met veel tevredenheid terug op een succesvol traject. Een traject waarin online lessen en uitbreiding van ons digitale leerplatform centraal stonden. Een traject waarin we bijna 100 cursisten mochten verwelkomen. Een traject dat, in tegenstelling tot voorgaande trajecten, bijna een heel jaar heeft geduurd.

De meeste cursisten hebben enorm hun best gedaan om bij de lessen aanwezig te zijn en ondanks dat het voor sommigen van hen lastig kon zijn om elke les aanwezig te zijn door persoonlijke omstandigheden, waren ze er toch bijna altijd bij. Soms mét baby’s op schoot, kinderen rondrennend, soms vanuit een andere locatie (vanaf het werk of vanuit het buitenland) en soms tijdens ziekte. Ze hebben zich bijna allemaal 100% ingezet en wij zijn daar enorm trots op. Allen zijn vooruitgegaan op het gebied van taalontwikkeling en ze hebben kennis opgedaan over normen en waarden in Nederland, de gezondheidszorg, ouderbetrokkenheid, werken in Nederland en geld en administratie. Ook zijn ze zelfverzekerder en zelfredzamer geworden. Kortom; we hebben samen mooie resultaten geboekt!

We hebben een team van drie docenten die de cursisten altijd motiveren, inspireren en zorgen voor een veilige sfeer in de groep. Hierdoor wordt er niet alleen goed geleerd, maar worden ook verhalen en ervaringen met elkaar gedeeld. Wij vinden het in ons gestelde vertrouwen erg fijn.

Ons team en de leerervaring van de cursisten wordt versterkt door inzet van 25 taalvrijwilligers. Zij geven de cursisten 1 op 1 taalbegeleiding en ondernemen desgewenst ook activiteiten om hen zelfredzamer te maken. Om met name nieuwe taalvrijwilligers te ondersteunen, hebben wij een basistraining voor taalvrijwilligers ontwikkeld. Deze 3-delige training hebben wij in het voorjaar en in het najaar gegeven en werd dankbaar ontvangen.

Wij zijn erg blij dat onze taalvrijwilligers hun tijd willen besteden aan het bijscholen van onze cursisten. Om hen onze dankbaarheid te tonen, hebben wij in december een gezellige lunch voor hen georganiseerd.

Wij kijken met veel enthousiasme uit naar onze nieuwe taaltrajecten in 2024! Nieuw volgend jaar worden onze A0 trajecten die we naast onze huidige A1 en A2 gaan aanbieden. We hebben zin in deze nieuwe uitdaging en hopen weer veel cursisten te mogen verwelkomen en ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal.

 

 

Netwerkevent Lezen 3.0: Het succes van online en inclusieve leesprojecten

Stichting Proteas en Stichting Me & Society sloegen in november de handen ineen voor een interactief netwerkevenement over online en inclusieve leesprojecten. In een diverse stad als Rotterdam en het digitale tijdperk waarin we leven, zijn innovatieve projecten rondom lezen en taal van essentieel belang om aan te sluiten op de doelgroep.

Taalaanbieders uit Rotterdam, van gevestigde organisaties tot zzp’ers, werden uitgenodigd om hun inzichten te delen en van elkaar te leren. Tijdens het evenement presenteerden we verschillende leesprojecten, gingen we in gesprek met vrijwilligers en professionals, en was er ruimschoots gelegenheid om verbindingen te leggen met andere deelnemers. Het hoofddoel was om te inspireren en nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Dit laatste is zeer zeker gelukt. Ook tijdens onze paneldiscussie met diverse professionals werden er interessante gesprekken gevoerd. Bezoekers (en ook wij als organisatoren) gingen met een flinke dosis inspiratie en nieuw opgedane kennis naar huis.

Deze netwerkbijeenkomst werd georganiseerd door onze nieuwe collega Margot Kuijpers. Zij is sinds enkele maanden werkzaam bij ons en houdt zich bezig met taal en het voorkomen van laaggeletterdheid. Ook zoekt zij naar mogelijkheden voor mooie samenwerkingen, waarvan dit event een mooi voorbeeld is.

Er zijn al plannen om dit netwerkevent in het voorjaar van 2024 te herhalen.

Hechting

Op woensdag 8 maart was/is het internationale vrouwendag. Dit jaar was het thema ‘onbeperkt leefbaar’. In het kader hiervan organiseerde Albeda Zorg een event op dinsdag 7 maart, waarbij wij aanwezig waren om een aantal workshops Hechting te verzorgen. Diverse studenten hebben de voorstelling Hechting bekeken en geleerd over beperkingen die meisjes opgelegd krijgen als ze besneden worden. Het waren intense, maar leerzame workshops.

Ook in Den Haag was er interesse voor Hechting vanuit de zorgopleiding van ROC Mondriaan. In 2 dagen hebben we toekomstige apothekersassistenten bewustwording en kennis bijgebracht over VGV.

Later in maart waren we aanwezig bij de opleiding Verloskunde van Hogeschool Rotterdam. De studenten leren alles over bevallingen en moeilijkheden die daarbij komen kijken, maar het onderwerp vrouwenbesnijdenis stond tot nu niet op het programma van de opleiding. De voorstelling en dialoog was een groot succes en wordt hoogstwaarschijnlijk een jaarlijks terugkerend evenement.

Net als in 2022, waren we ook in 2023 aanwezig op het gezondheidsfestival Delft om de film Hechting te vertonen en met de bezoekers in gesprek te gaan over VGV. Dit jaar was het festival op 18 juni en hebben in een tent midden in het Poptahofpark twee groepen (voornamelijk) vrouwen uit risicogebieden voor VGV de film kunnen bekijken. Daarna zijn we met ze in gesprek gegaan over VGV en kon onze sleutelpersoon Rukio allerlei vragen beantwoorden.

Naar aanleiding van dit festival hebben we een week later de film Hechting getoond aan een grote groep sleutelpersonen van GGD Haaglanden, tijdens een van hun bijeenkomsten.

De voorstelling is ook een aantal keer gespeeld in Gebouw de Heuvel, voor diverse professionals en geïnteresseerden, waaronder op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.

En in november hebben we een grote groep vrouwen (+/- 100 vrouwen) van stichting Yasmina onze voorstelling laten zien, in een mooi aangeklede zaal van gebouw Het Klooster van de Afrikaanderwijk.

 

Kiezpijn

Ook dit jaar zijn we weer veel te gast geweest op scholen in Rotterdam en Den Haag om onze dialoogvoorstelling Kiezpijn te spelen. In 65 klassen op MBO’s en middelbare scholen hebben jongeren de voorstelling gekeken en zijn ze aansluitend met ons in gesprek gegaan over thema’s als partnerkeuze, gedwongen huwelijk, zelfbeschikking en homoseksualiteit.

Nieuw in 2023 waren MBO Rijnland, in Zoetermeer en Leidschendam en het Grafisch Lyceum in Rotterdam. En op veel locaties van Albeda en Zadkine zijn we elk jaar vaste gast!

Ook zijn we dit jaar onderdeel geweest van het burgerschapsfestival van RVC de Hef, waar we maar liefst 6 workshops op 1 ochtend hebben gegeven.

Kiezpijn heeft in 2023 ook veel professionals aan het denken gezet, over huwelijksdwang en achterlating. In april waren we aanwezig op een congres over eergerelateerd geweld, georganiseerd door Veilig Thuis Gelderland-Zuid.

In juni en juli zijn we met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating op pad gegaan voor een zomertour Kiezpijn, langs diverse Veilig Thuis organisaties in het land, van Amsterdam tot Heerlen en van Utrecht tot Groningen. Zo’n 250 professionals zijn met ons en vooral met elkaar in gesprek gegaan over hoe om te gaan met de thema’s en over hoe ze beter kunnen samenwerken.

Daarnaast hebben ook professionals van het Centrum voor Dienstverlening en van de Vraagwijzer Kiezpijn bijgewoond en hebben we Kiezpijn tijdens een netwerkevent in gebouw de Heuvel kunnen spelen.

 

Connect

Ons project Connect sluiten wij na 4 jaar helaas af.

In Connect hebben vluchtelingenorganisaties met diverse culturele achtergronden hun brugfunctie ingevuld om Rotterdammers met een vluchtelingenachtergrond te ondersteunen en te informeren over de algemene voorzieningen, wet- en regelgeving, normen en waarden en de professionele hulp in Nederland. Stichting Me & Society begeleidde en faciliteerde het project.

In de afgelopen 4 jaar zijn er meer dan 100 themabijeenkomsten georganiseerd door deze vluchtelingenorganisaties voor hun achterban over uiteenlopende onderwerpen zoals opvoeding, armoede, culturele verschillen, schadelijke traditionele praktijken, huiselijk geweld, eenzaamheid, gezondheid, discriminatie, ouderenzorg en nog veel meer. Ook werden wekelijks spreekuren gehouden door de sleutelpersonen van de vluchtelingenorganisaties en door individuele Rotterdammers met een Afghaanse, Somalische, Eritrese, Koerdische en Arabischsprekende achtergrond, geholpen en wegwijs gemaakt richting algemene instellingen en voorzieningen.

Hiernaast hebben de sleutelpersonen van deze organisaties allerlei trainingen gehad en informatie en kennis vergaard om hun achterban beter van dienst te kunnen zijn. Zo hebben zij kennis opgedaan over thema’s als omgaan met een oorlogstrauma, armoedebestrijding, normen en waarden, hun rol als sleutelpersoon in relatie tot hun privéleven en het mentale welzijn.

Afsluitende bijeenkomst
Op 4 december j.l. hebben we in het kader van Connect een netwerkbijeenkomst in gebouw De Heuvel georganiseerd. Dit hebben wij in samenwerking met RANN (Rotterdams Arbeidsparticipatie Netwerk Nieuwkomers) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) georganiseerd. Bij RANN zijn ruim 40 organisaties aangesloten die projecten en activiteiten uitvoeren voor arbeidsparticipatie van nieuwkomers. De studenten van EUR hebben tijdens de bijeenkomst geholpen met de organisatie en de verslaglegging. Ruim 80 professionals en vrijwilligers van diverse instellingen en gemeentelijke diensten hebben deelgenomen aan de bijeenkomst en kennis gemaakt met de vluchtelingenorganisaties. Hierbij hebben zij gekeken wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Er werd gezocht naar raakvlakken voor samenwerking en het afnemen van elkaars diensten. Deze netwerkbijeenkomst was een soort afronding van het project Connect.

Wij kijken met heel veel plezier en voldoening terug op de afgelopen jaren!

 

 

Theater Team Avontura

Dit najaar zijn we gestart met ons nieuwe dialoog theater project Theater Team Avontura. In Team Avontura, gebaseerd op het kinderboek Team Avontura en het mysterie van het Quackmonster, worden drie kinderen door omstandigheden genoodzaakt om samen te werken. Eén kind is blind, één kind is doof en één kind heeft geen beperking… of misschien toch wel? Met elkaar beleven de drie een bijzonder avontuur.

Dove/slechthorende en blinde/slechtziende kinderen gaan vaak naar het speciaal onderwijs en hierom is er nog een enorme kloof aanwezig tussen hen en horende/ziende kinderen. Deze kloof zal ook blijven bestaan als beide groepen geen kennis met elkaar maken. Deze kloof heeft ook effect op de toekomst, want als een horend/ziend persoon iemand tegenkomt die blind of doof is, dan weten ze eigenlijk niet zo goed hoe ze met zo iemand moeten omgaan. Middels Team Avontura willen wij deze kloof verkleinen.

Als je inclusiviteit wilt aanleren in de samenleving, dan is het goed om daarmee zo vroeg mogelijk te beginnen. Als mens word je namelijk verrijkt wanneer je omgaat met eenieder en werkelijk niemand buitensluit. Daarbij speelt het besef dat je zelf gezond bent en zonder belemmeringen kan communiceren een grote rol.

De theatervoorstelling Team Avontura geeft een kijkje in de wereld van blinde en dove kinderen. Wij bieden dit verhaal aan basisscholen aan in het regulier en speciaal onderwijs. Het theaterstuk heeft een interactieve vorm en wordt gevolgd door een nabespreking/dialoog met onze dialoogleider.

Wij hebben inmiddels een bijzonder mooi team van acteurs samengesteld die de rollen van de drie kinderen Jay, Lu en Lisa op zich gaan nemen. De repetities zijn inmiddels ook gestart. Vanaf april gaan wij Rotterdamse basisscholen bezoeken met deze mooie voorstelling. Een aantal voorstellingen staat al ingepland en wij verheugen ons enorm om kinderen met onze voorstelling te verblijden en tegelijkertijd bewustwording te creëren.

Vooruitblik 2024

2023 was een fantastisch jaar! We blikken met enorme tevredenheid en trots terug. Als team zijn we sterker en hechter geworden; een mooie basis voor nieuwe plannen voor 2024. In het aankomende jaar streven we naar verdieping in onze bestaande projecten, het verder verkennen van creatieve mogelijkheden en het omarmen van nieuwe kansen.

Onze dialoogtheaterproductie Never Mind staat klaar om in ontwikkeling te gaan en we kunnen niet wachten om dit nieuwe artistieke avontuur met jullie te delen. Daarnaast zullen we onze inspanningen voortzetten om verbindingen te leggen, samen te werken en impact te maken, niet alleen in Rotterdam, maar ook landelijk.

2024 wordt een jaar van (door)groei, innovatie en het verder verspreiden van positieve verandering. Laten we samen bouwen aan nog meer inspirerende momenten, onvergetelijke samenwerkingen en projecten die het hart raken.

Aan alle collega’s, samenwerkingspartners en stakeholders: Bedankt voor jullie voortdurende steun en toewijding.

Op naar een sprankelend nieuw jaar vol mogelijkheden en creatieve ontdekkingen!