Skip to main content

Zonder wrijving geen glans.

Wij creëren bewustwording, prikkelen ongemak, maken taboes bespreekbaar en stimuleren empowerment en zelfredzaamheid bij mensen met een migratieachtergrond, jongeren en kwetsbare groepen.

+6 jaar ervaring Nederlandse taallesssen

+400 interactieve theatervoorstellingen

+10.000 bereikte (MBO) scholieren

Nederlandse taallessen

Taal gaat hand in hand met zelfredzaamheid. Met onze taalcursussen willen wij Rotterdamse (laaggeletterde) migranten, die moeilijkheden hebben om hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te ontwikkelen, een passend taaltraject aanbieden om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. Dit doen wij momenteel volledig online.

Theater op uw school

Het thema meisjesbesnijdenis is vaak onbespreekbaar bij jongeren en jongvolwassenen vanwege o.a. culturele verschillen, schaamte, angst, vooroordelen of onwetendheid. Ons theaterstuk Hechting  sluit niet alleen goed aan bij de preventie en het bespreekbaar maken van het taboeonderwerp, maar ook bij de leefwereld van de jongeren.

Kiezpijn

Kiezpijn is een interactieve theatervoorstelling met aansluitend dialoog waarin dilemma’s, keuzevrijheid en weerbaarheid binnen relaties bespreekbaar worden gemaakt. Deze vorm van confrontatietheater is de ultieme manier om met de jongeren het gesprek aan te gaan over taboeonderwerpen. Geschikt voor (V)MBO scholen.

Lopende projecten

Samen Nederlands Leren

Taaltrajecten 2024

Theater Team Avontura

Black Out

Connect

Laatste nieuws

Volg ons