Skip to main content

Onze Nederlandse taalcursus vindt momenteel online plaats. Er staan nog vier lessen op de planning voordat we de zomer in gaan. Na de zomerstop van zes weken gaan we eindelijk weer starten met onze fysieke lessen, wij kijken hier enorm naar uit! Uiteraard is dit wel onder voorbehoud van hoe het Corona virus zich gaat ontwikkelen. Graag lichten we nog eens de inhoud van onze taalcursus toe.

Onze taallessen vinden plaats op vier locaties, namelijk bij De Katrol (Feijenoord), Gebouw De Heuvel (Centrum), Sol/Mozaïk (Oude Noorden) en bij Dock (Kralingen). De groep in het Oude Noorden is uitsluitend bedoeld voor mannelijke deelnemers. De overige groepen zijn gemengde groepen, dus voor zowel mannen als vrouwen.

Thema’s

In onze taalcursus staan vier thema’s centraal: Gezondheid, Ouderbetrokkenheid, Werk en Digitale vaardigheden.

Gezondheid: Het Nederlandse gezondheidssysteem is soms lastig te begrijpen. In veel landen mag je direct naar het ziekenhuis als je ergens last van hebt, in Nederland werkt dat natuurlijk heel anders. Alles gaat hier via verwijzingen vanuit de huisarts. Wij leggen uit hoe verzekeringen werken, wat je wel en niet zelf moet betalen, het verschil tussen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’ en hoe je online rekeningen kunt inzien en betalen.

Ouderbetrokkenheid: Elke ouder wil zijn/haar kind graag zo goed mogelijk helpen op school. Helpen met huiswerk, het 10-minutengesprek, een gesprek met het CJG. Hoe kan je dit doen als je de Nederlandse taal niet goed spreekt? We leggen ook uit hoe je als ouder meer betrokken kan zijn bij de school zelf, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten zoals feestcommissies, de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Ook gaan we in op het belang van voorlezen aan je kind. Voor de Corona crisis hadden we ook een uitstapje naar de bibliotheek op de planning staan, maar helaas kan dat nu even niet doorgaan.

Werk: Netwerken is erg belangrijk om een baan te krijgen, zowel offline als online netwerken. Dit kan best lastig zijn als je de Nederlandse taal niet voldoende beheerst. Wij geven hierin tips en adviezen. Ook gaan we aan de slag met het schrijven van een sollicitatiebrief en CV. \

Digitale vaardigheden: Inloggen via DigiD en het online betalen van rekeningen is niet voor iedereen even makkelijk. Wij leggen het belang hiervan uit en werken aan je digitale vaardigheden.

Wil je meer informatie over de Nederlandse taalcursus? Stuur dan een mailtje naar b.muller@meandsociety.com.